A junior területen végzett kutatások elindításának legfontosabb motivációja a felnőtt menedzsereknél végzett elemzések eredményei, az ott tapasztalt jelentős mértékű személyiségmódosulások megelőzése volt. Komoly pszichológiai kihívást jelent egy idős ember számára egyértelműen látni azt, hogy az eredeti személyisége és az a karrier vonal, illetve magánéleti út, amin jelenleg jár, közel sem fedik egymást. Bizonyos kor felett az elemzett személy ugyan érti és egyetért azzal, hogy élete során a társadalmi elvárásoknak megfelelni akarás hatására jelentős személyiségmódosuláson ment keresztül. Átlátják, hogy ennek a folyamatnak a vége a munkában és a magánéletében bekövetkező sikertelenség, a hosszútávú boldogság forog kockán. De akkor már nehéz lépni, amikor az embernek egy komolyan felépített életútja van. És bár a legjobb megoldás az lenne, ha rendezné az életét az eredeti személyiségéhez illeszkedő útra, ennek végrehajtása a gyakorlatban sok esetben szinte kivitelezhetetlen.

A junior tesztek célja, hogy a gyermekek és az őket körülvevő döntéshozók – szülők, pedagógusok, egyéb szakemberek – egyértelmű képet kapjanak a gyermek döntéshozatali mechanizmusáról, annak következményeiről és az alkalmazható motivációs eszközökről. Összességében a RISE Junior célja nem más, mint a gyermeket arra az útra terelni, amely leginkább illeszkedik eredeti személyiségéhez. A gyermekek eredeti személyisége igen korán kialakul, és az őket körülvevő hatások nyomán folyamatosan módosul. A módosulások ugyan rövid távon okozhatnak előnyöket, könnyebb beilleszkedést, a környezet által elismertebb viselkedést, hosszú távon azonban a felvett tulajdonságok jelentős energiát vonnak el a gyermektől, az álarc viselése pedig a gyermek sikerének lehetőségeit rombolja. A junior teszt az „eredeti személyiség” meghatározása mellett azonosítja a kitöltés pillanatáig a gyermekben bekövetkezett „személyiségmódosulás” mértékét és irányát, ezzel segítséget nyújt a gyermek eredeti sikerútjára történő visszatereléshez. A RISE Junior meghatározza továbbá a „rövidtávú álarcot” is, amely megmutatja, hogy a gyermek milyen viselkedési formában hisz jelenleg.

A RISE Junior kitöltése 10 éves kortól ajánlott, igény esetén szülői segítséggel. A RISE Junior alkalmazásának felső korhatára az iskolai időszak vége, amely változó a különböző szakmák, és eltérő lokációk esetében, de általában 18-25 év közé tehető. A kérdések kialakításánál fontos szempont volt a kérdőív „szerethetősége”, a kérdések tartalmának modern megfogalmazása, és a kitöltéshez szükséges idő szakmailag még elfogadható eredményt adó lerövidítése.