HIDDEN TURNOVER MAP
REJTETT FLUKTUÁCIÓ TÉRKÉP

A csapat, szervezeti egység vagy komplex szervezet egészére alkalmazható egyedi elemzés definiálja az aktuális fluktuációs állapotot. A COVID-19 járványhelyzet bekövetkeztével a világon több százmillió munkavállaló veszítette el munkáját, és Magyarországon a legóvatosabb becslések szerint is meghaladja a 100 000 főt a járvány okozta új munkanélküliek száma. Ebben a helyzetben az HR szakma általában arra koncentrál, hogy a szervezetet létszámát hogyan csökkentsék, kik a legkevésbé alkalmas, legkevésbé hasznos emberek a szervezeten belül. Arra nagyon kevesen fókuszálnak, hogy egy ilyen helyzet a proaktív munkavállalók számára az új lehetőségeket jelenti. Ők kemény kritikával figyelték a járványhelyzet kialakulása óta, hogyan reagál szektoruk, cégük, menedzsmentjük, és váltásban gondolkodnak. Vannak, akik már döntöttek és a megfelelő alkalmat várják a távozásra (DEPARTERS), vannak, akikben megérlelődött a váltás ötlete, és nagyon tudatos motivációs munkával lehet maradásra bírni őket (EXPLORERS), és vannak olyanok, akik a történéseknek köszönhetően elkezdtek foglalkozni a váltás kérdésével, de jelenleg még egyszerű e gondolkodásmód megváltoztatása a megfelelő motivációs lépésekkel (THINKERS), és természetesen vannak azok a munkavállalók, akik arra fókuszálnak, hogy jelenlegi pozíciójukat megtartsák a szervezetben (REMAINERS). A kulcsemberek távozását tökéletesen bizonyítják azon fejvadász cégek beszámolói, akik 2020-ban is folyamatosan kaptak megbízásokat partnereiktől. A meghirdetett pozíciókra jelentkezők 24%-a jelenlegi munkahelyén is biztos pozícióban van. A fejvadászat által újonnan a szervezetekbe elhelyezett munkavállalók több, mint 50%-a biztos pozíciót adott fel egy új lehetőségért.

A „Hidden turnover map” megmutatja azt, hogy a szervezet tagjai közül, ki, melyik kategóriába sorolható jelenleg, és milyen változások várhatóak a jövőben a szervezeten belül. Rámutat arra, hogy a különböző kategóriák milyen arányban tartalmazzák a cég működésében, további fejlődésében kulcsszerepet játszó kollégákat, akik nélkül a COVID-19 utáni évek, a visszaépülés nehezen képzelhető el az adott szervezet számára.

 

RETENTION MOTIVATION ANALYSIS
MEGTARTÁS MOTIVÁCIÓS ELEMZÉS

A „Hidden turnover map” információira épülő elemzés definiálja azokat a motivációs eszközöket, technikákat, módszereket, melyeket az adott szervezetnek alkalmaznia kell ahhoz, hogy a szervezet elhagyásának különböző fázisában lévő, a szervezet számára fontos munkavállalók felhagyjanak távozási elképzelésükkel, megmaradjanak a jelenlegi szervezeten belül. A „Retention motivation analysis” természetesen a szervezetben megmaradó munkavállalók motivációs eszköztárát, preferenciaskáláját is definiálja, biztosítva ezzel a szervezet stabilitását, a jövőben kialakuló elégedetlenség elkerülését. A COVID-19 helyzet jelentősen felülírta a munkavállalók motivációs preferenciáit, így kiemelten fontos, hogy az elemzés a COVID-19 alatti és utáni időszakra koncentrál. Az elemzés definiálja az adott munkavállalók „nyugalmi helyzetben” és a COVID-19 helyzetben alkalmazható motivációjában meglévő egyértelmű eltérésekeit. Így a szervezet irányítói számára, nem általánosan alkalmazható, hanem konkrétan 2021-re érvényes információkat nyújt.

Az elemzés egyértelmű kategóriákat különböztet meg, és definiálja az adott munkavállaló, csapat, szervezet motivációs kategóriák közötti mozgását is. Így egyértelmű javaslatot tesz a 2021-es évben alkalmazandó, sikeres motivációs rendszerre.

 

CRISIS-BASED RESTRUCTURING AND PROMOTION MAP
ÁTSZERVEZEZÉSI ÉS ELŐLÉPTETÉSI TÉRKÉP

A térkép definiálja azokat a szükséges szervezeten belül változásokat, melyek biztosítják a COVID-19 helyeztben a szervezet stabil, fejlődőképes túlélését, a járványhelyzet enyhülésekor történő visszaépülést, a járványhelyzet utáni, új célokat támogató visszarendeződést. A térkép beazonosítja azokat a kollégákat, akiknek a különböző szakaszokban kulcsszerepük van a szervezet sikerességében. Mivel a munkavállalók szerepe a különböző járványhelyzet periódusokban eltérő lehet, ezért a térkép egyértelműen szemlélteti melyik munkavállaló, melyik periódusban nélkülözhető (INEFFECTIVE), nem terhelhető, illetve nem látható el felelősséggel (USEFUL), és melyek azok a periódusok, amikor ezek a kihívások nem csak nem okoznak problémát, de pozitív motivációt jelentenek számukra (DRIVING). A „Crisis based restructuring and promotion map” definiálja a COVID-19 helyzetben alkalmazandó előléptetéseket, felelősségi körök áthelyezésének javaslatait is, melyek egyrészről jelentős támogatást nyújtanak a szervezet sikeres működéséhez, tovább segítik a szervezet irányítóit a járványhelyzetben kulcsszerephez jutott kollégák beazonosítására és kiemelésére, így motivációjuk növelésére. Ezen túlmenően egy krízishelyzetben a felelősséget kezelni megfelelő szinten nem képes, de a visszarendeződési folyamatban majd a járványhelyzet után stabil munkaerőnek számító munkavállalókat is beazonosítja, így komoly bizalomvesztéstől, motivációvesztéstől kíméli meg a szervezetet egészét.