Sport

Assessments

Adult Sport

A felnőtt sportolók átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott személy teljesítmény-maximumának eléréséhez szükséges információkat és teendőket. Az értékelés egyértelműen meghatározza, hogy az adott sportoló milyen mértékben használja ki saját teljesítőképességét, azaz milyen tartalékok rejlenek még a sportolóban az eredményeket illetően, amelyek a megfelelő mentális felkészüléssel még realizálhatók. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelenlegi (módosult) személyiséget”, a „rövidtávú magatartást” és a „versenymagatartást” vizsgálja, és ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a sportoló mentális erősségeit és gyengeségeit, azt, hogy ezeket milyen mértékben alkalmazza, továbbá mit gondol arról, milyen képet kell kifelé mutatnia a felkészülési időszakban és a versenyek során. A generációs besorolás ugyancsak része az értékelésnek, amelynek segítségével a vizsgált személy más sportolókkal, edzőkkel és szakemberekkel kialakítandó kapcsolata, illetve ezek menedzselése tervezhető.

Adult Sport

Pro Adult Sport

Az élsportolók számára nyújt széleskörű önismereti tájékoztatást, definiálja a legjobb eredményekhez szükséges teendőket, információkat. A RISE Pro Adult Sport a felnőtt sportolók RISE értékelésének továbbfejlesztett változata, amely kimondottan a versenysport körülményei között vizsgálja a személyiségből és viselkedésből adódó lehetőségeket, kihívásokat. Az elemzés a kidolgozott mutatószámokon keresztül egyértelműen írja le az élsportolók felkészülésének megtervezését és a sikeres versenyzést. A RISE Pro Adult Sport elemzés a sportoló önismeretén túlmenően komoly támogatást nyújt a sportolót körülvevő szakemberek – edzők, menedzserek stb. – számára abban, hogy a végeredményt tekintve miként tudják – egyéni vagy csapat szinten értelmezve – a leghasznosabban és legsikeresebben alkalmazni az élsportoló személyiségéből adódó lehetőségeket.

U23 Sport

A 17-23 éves sportolók átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott személy teljesítmény-maximumának eléréséhez szükséges információkat és teendőket. Az értékelés egyértelműen meghatározza, hogy az adott sportoló milyen mértékben használja ki saját teljesítőképességét, azaz milyen tartalékok rejlenek még a sportolóban az eredményeket illetően, amelyek a megfelelő mentális felkészüléssel még realizálhatók. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelenlegi (módosult) személyiséget”, a „rövidtávú magatartást” és a „versenymagatartást” vizsgálja, és ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a sportoló mentális erősségeit és gyengeségeit, azt, hogy ezeket milyen mértékben alkalmazza, továbbá mit gondol arról, milyen képet kell kifelé mutatnia a felkészülési időszakban és a versenyek során. Az elemzés mutatókon keresztül tárja fel az elemzett személy személyiségének a sportban történő megjelenését, ami támogatást nyújt a sportoló felkészítéséhez a maximális teljesítmény kiaknázása érdekében. Az U23 Sport teszt a tanulmányi indexek révén támogatja a sportolót saját tanulási szokásainak és a tanulmányokra való eredményes felkészülés megtervezésében is, biztosítva, hogy a sportolók sportpályafutásuk befejezését követően az üzleti életben is sikeresek lehessenek.

U23 Sport

U16 Sport

A 11-15 éves sportolók átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott személy teljesítmény-maximumának eléréséhez szükséges információkat és teendőket. Az értékelés egyértelműen meghatározza, hogy az adott sportoló milyen mértékben használja ki saját teljesítőképességét, azaz milyen tartalékok rejlenek még a sportolóban az eredményeket illetően, amelyek a megfelelő mentális felkészüléssel még realizálhatók. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelenlegi (módosult) személyiséget”, a „rövidtávú magatartást” és a „versenymagatartást” vizsgálja, és ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a sportoló mentális erősségeit és gyengeségeit, azt, hogy ezeket milyen mértékben alkalmazza, továbbá mit gondol arról, milyen képet kell kifelé mutatnia a felkészülési időszakban és a versenyek során. Az elemzés mutatókon keresztül tárja fel az elemzett személy személyiségének a sportban történő megjelenését, ami támogatást nyújt a sportoló felkészítéséhez a maximális teljesítmény kiaknázása érdekében. Az U16 Sport teszt a tanulmányi indexek révén támogatja a sportolót saját tanulási szokásainak és a tanulmányokra való eredményes felkészülés megtervezésében is, biztosítva, hogy a sportolók sportpályafutásuk befejezését követően az üzleti életben is sikeresek lehessenek.

U10 Sport

A 4-9 éves sportoló gyermekek átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott gyermek „eredeti személyiségét”. A meghatározás úgy történik, hogy a teszt értékeli a „szülő eredeti személyiségét”, majd egybeveti azt a „gyermek személyisége a szülő véleménye alapján” elemzés eredményével. Így tulajdonképpen a szülő „szemüvegén keresztül” biztosított RISE információ a gyermekről és mivel a szülő eredeti személyisége is ismert, megtörténhet a gyermek eredeti személyiségének beazonosítása is. A RISE U10 Sport elemzés meghatározza azt is, hogy ismerve a szülő és a gyermek személyiségét, a szülő milyen személyiségmódosító hatással bír saját gyermekére, ami elengedhetetlen a megfelelő gyermekneveléshez is. Az elemzés mutatókon keresztül tárja fel az elemzett személy személyiségének a sportban történő megjelenését, ami támogatást nyújt a megfelelő sportág kiválasztásához, a gyermek, mint sportoló felkészítéséhez és a maximális teljesítményhez szükséges motivációs környezet kialakításához. A RISE U10 Sport teszt a tanulmányi indexek révén támogatja a gyermeket és szüleit a gyermek tanulási szokásainak és a tanulmányokra való eredményes felkészülés megtervezésében is, biztosítva, hogy a gyermek a tervezett sport sportpályafutása befejezését követően az üzleti életben is sikeres lehessen, és a sportkarrier építése mellett a tanulmányokra is megfelelően tudjon koncentrálni.

U10 Sport