Sport

Assessments

EXECUTIVE

A RISE Executive a vezető beosztásban lévő dolgozók komplex személyiség- és viselkedés elemzésére alkalmas. Az elemzés segítségével egyértelműen meghatározható az adott személy „eredeti személyisége”, vagyis nyilvánvalóvá válnak azon személyiségjegyek, amelyek egy krízishelyzetben tapasztalt döntéshozatalért felelősek. A „jelen személyisége”, azaz a bemérés pillanatában használt személyiség, az eredeti személyiség és az adott személy élete során, tartósan viselt álarcok – felvett viselkedések – lenyomatának összessége, és megmutatja, hogy jelenleg mit gondol magáról az adott személy, hogyan próbálja prezentálni magát a külvilág felé. Speciális faktorként definiálásra kerül továbbá az „idol személyiség” is, amely arra mutat rá, hogy az adott személy milyen értékek mentén tervezi változtatni személyiségét annak érdekében, hogy egy általa elismert személy személyiségjegyeit is a sajátjátba építse élete során. Vagyis meghatározásra kerül az adott személy jövőbeni személyiségútja is. Az eredeti, a jelenlegi valamint az idol személyiségtípusok meghatározásával az Executive definiálja a komplex „személyiség-életutat”, amely egyértelműen rögzíti a vezető beosztású kollégákkal kapcsolatos elvárásokat, motivációs együtthatókat és lehetőségeket. A RISE Executive definiálja az adott személy jelenlegi és jövőben várható viselkedését. Ez rövid- és hosszútávon is segítséget nyújt a döntéshozatal és a viselkedés megértésében.

A RISE Executive az ún. „munkavállalói indexek” segítségével értékeli, hogy az elmezett személlyel szemben a különböző feladatkörökban, milyen elvárásokat támaszthatunk, milyen eredményeket várhatunk. Vagyis megmutatja, hogy az elemzett személy milyen területeken alkalmazható a legnagyobb sikerrel.

A „vezetői indexek” segítségével a vezetői tulajdonságok, képességek is értékelésre kerülnek. A különböző vezetői területek, helyzetek különböző elvárások mentén épülnek fel, és a RISE Executive egyértelműen definiálja azokat az irányokat, helyzeteket, kihívásokat, melyekben az elemzett személy a legnagyobb sikerrel tud teljesíteni illetve nem tud megfelelő eredményt elérni.

A RISE Executive 40 faktoros értékelés segítségével határozza meg az adott személy általános személyiségjegyeit, a munka során használt személyiségjegyeit, illetve a konkrét motivációs skáláját. A RISE tovább speciális faktorokat is meghatároz, amelyek egyértelműen és jelentős mértékben segítik a megfelelő ember kiválasztását egy adott vezető pozícióra, majd támogatja annak motiválását, a jövőben várható személyiségváltozások előrejelzését és tervezését.

A komplex elemzés megalkotásánál egyértelmű prioritás volt hogy a lehető legrövidebb legyen a várható eredmények befolyásolása nélkül, így az Executive összesen 96 kérdést tartalmaz, amelyek kitöltése így nagyjából 40-50 percet vesz igénybe.

Adult Sport

A felnőtt sportolók átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott személy teljesítmény-maximumának eléréséhez szükséges információkat és teendőket. Az értékelés egyértelműen meghatározza, hogy az adott sportoló milyen mértékben használja ki saját teljesítőképességét, azaz milyen tartalékok rejlenek még a sportolóban az eredményeket illetően, amelyek a megfelelő mentális felkészüléssel még realizálhatók. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelenlegi (módosult) személyiséget”, a „rövidtávú magatartást” és a „versenymagatartást” vizsgálja, és ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a sportoló mentális erősségeit és gyengeségeit, azt, hogy ezeket milyen mértékben alkalmazza, továbbá mit gondol arról, milyen képet kell kifelé mutatnia a felkészülési időszakban és a versenyek során. A generációs besorolás ugyancsak része az értékelésnek, amelynek segítségével a vizsgált személy más sportolókkal, edzőkkel és szakemberekkel kialakítandó kapcsolata, illetve ezek menedzselése tervezhető.

Adult Sport

Pro Adult Sport

Az élsportolók számára nyújt széleskörű önismereti tájékoztatást, definiálja a legjobb eredményekhez szükséges teendőket, információkat. A RISE Pro Adult Sport a felnőtt sportolók RISE értékelésének továbbfejlesztett változata, amely kimondottan a versenysport körülményei között vizsgálja a személyiségből és viselkedésből adódó lehetőségeket, kihívásokat. Az elemzés a kidolgozott mutatószámokon keresztül egyértelműen írja le az élsportolók felkészülésének megtervezését és a sikeres versenyzést. A RISE Pro Adult Sport elemzés a sportoló önismeretén túlmenően komoly támogatást nyújt a sportolót körülvevő szakemberek – edzők, menedzserek stb. – számára abban, hogy a végeredményt tekintve miként tudják – egyéni vagy csapat szinten értelmezve – a leghasznosabban és legsikeresebben alkalmazni az élsportoló személyiségéből adódó lehetőségeket.

U23 Sport

A 17-23 éves sportolók átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott személy teljesítmény-maximumának eléréséhez szükséges információkat és teendőket. Az értékelés egyértelműen meghatározza, hogy az adott sportoló milyen mértékben használja ki saját teljesítőképességét, azaz milyen tartalékok rejlenek még a sportolóban az eredményeket illetően, amelyek a megfelelő mentális felkészüléssel még realizálhatók. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelenlegi (módosult) személyiséget”, a „rövidtávú magatartást” és a „versenymagatartást” vizsgálja, és ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a sportoló mentális erősségeit és gyengeségeit, azt, hogy ezeket milyen mértékben alkalmazza, továbbá mit gondol arról, milyen képet kell kifelé mutatnia a felkészülési időszakban és a versenyek során. Az elemzés mutatókon keresztül tárja fel az elemzett személy személyiségének a sportban történő megjelenését, ami támogatást nyújt a sportoló felkészítéséhez a maximális teljesítmény kiaknázása érdekében. Az U23 Sport teszt a tanulmányi indexek révén támogatja a sportolót saját tanulási szokásainak és a tanulmányokra való eredményes felkészülés megtervezésében is, biztosítva, hogy a sportolók sportpályafutásuk befejezését követően az üzleti életben is sikeresek lehessenek.

U23 Sport

U16 Sport

A 11-15 éves sportolók átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott személy teljesítmény-maximumának eléréséhez szükséges információkat és teendőket. Az értékelés egyértelműen meghatározza, hogy az adott sportoló milyen mértékben használja ki saját teljesítőképességét, azaz milyen tartalékok rejlenek még a sportolóban az eredményeket illetően, amelyek a megfelelő mentális felkészüléssel még realizálhatók. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelenlegi (módosult) személyiséget”, a „rövidtávú magatartást” és a „versenymagatartást” vizsgálja, és ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a sportoló mentális erősségeit és gyengeségeit, azt, hogy ezeket milyen mértékben alkalmazza, továbbá mit gondol arról, milyen képet kell kifelé mutatnia a felkészülési időszakban és a versenyek során. Az elemzés mutatókon keresztül tárja fel az elemzett személy személyiségének a sportban történő megjelenését, ami támogatást nyújt a sportoló felkészítéséhez a maximális teljesítmény kiaknázása érdekében. Az U16 Sport teszt a tanulmányi indexek révén támogatja a sportolót saját tanulási szokásainak és a tanulmányokra való eredményes felkészülés megtervezésében is, biztosítva, hogy a sportolók sportpályafutásuk befejezését követően az üzleti életben is sikeresek lehessenek.

U10 Sport

A 4-9 éves sportoló gyermekek átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott gyermek „eredeti személyiségét”. A meghatározás úgy történik, hogy a teszt értékeli a „szülő eredeti személyiségét”, majd egybeveti azt a „gyermek személyisége a szülő véleménye alapján” elemzés eredményével. Így tulajdonképpen a szülő „szemüvegén keresztül” biztosított RISE információ a gyermekről és mivel a szülő eredeti személyisége is ismert, megtörténhet a gyermek eredeti személyiségének beazonosítása is. A RISE U10 Sport elemzés meghatározza azt is, hogy ismerve a szülő és a gyermek személyiségét, a szülő milyen személyiségmódosító hatással bír saját gyermekére, ami elengedhetetlen a megfelelő gyermekneveléshez is. Az elemzés mutatókon keresztül tárja fel az elemzett személy személyiségének a sportban történő megjelenését, ami támogatást nyújt a megfelelő sportág kiválasztásához, a gyermek, mint sportoló felkészítéséhez és a maximális teljesítményhez szükséges motivációs környezet kialakításához. A RISE U10 Sport teszt a tanulmányi indexek révén támogatja a gyermeket és szüleit a gyermek tanulási szokásainak és a tanulmányokra való eredményes felkészülés megtervezésében is, biztosítva, hogy a gyermek a tervezett sport sportpályafutása befejezését követően az üzleti életben is sikeres lehessen, és a sportkarrier építése mellett a tanulmányokra is megfelelően tudjon koncentrálni.

U10 Sport