A RISE definíciója Human Development System, és mint ilyen, egyedülálló a jelenleg kínált megoldások terén. A rendszer fő feladata, hogy definiálja egy adott egyén személyiségét, valamint abból fakadó viselkedését. Az egyének értékelése alapján ugyanezen információkat képes „embercsoportok” szintjén is meghatározni, vagyis mély elemzőeszköz csapatok, céges szervezetek, célcsoportok, országok, tulajdonképpen tetszőlegesen definiált csoportok értékelésére.

A RISE célja, hogy értékelje, megértse és definiálja az adott egyén döntéshozatali mechanizmusát, így képes meghatározni az egyén különböző életszituációkban meghozott/meghozandó döntéseit, a döntések legfontosabb befolyásolási pontjait, esetleges manipulációs pontjait. Így egyértelműen definiálja az egyén különböző szituációkban nyújtott/várható viselkedését, reakcióit, cselekedeteit.

A RISE Human Development System tulajdonképpen a különböző célcsoportokhoz igazított teszteket, a tesztek mélyelemzését és kiértékelését, és az ehhez tartozó konzultációt jelenti. A fejlesztések elején pszichológiai rendszerként kategorizált RISE ma már messze túlmutat a többi tradicionális, elméleti alapokon nyugvó pszichológiai rendszeren. A 2001-ben indult fejlesztések első lépéseként William Moulton Marston elméletét tanulmányozva, az abban az időben a piacon leggyakrabban alkalmazott pszichológiai tesztek előnyeit dolgozta egybe a RISE alapítóköre, francia pszichológus kollégájukkal az élen. A cél nem egy rendszer létrehozása volt. A RISE alapítói üzletfejlesztőként, az üzletfejlesztési szakma speciális területén, „private mentor”-ként nemzetközi cégek tulajdonosainak, első számú döntéshozóinak, lokális cégek tulajdonosainak, szövetségi kapitányoknak, sportszövetségek elnökeinek, egyetemi rektoroknak, élsportolóknak vezették az egyéni és a hozzájuk tartozó csapat, cég, sportklub, válogatott fejlesztését. A mentoring alapvető célja, hogy miközben hagyományos coaching eszközökkel fejleszti a mentoráltat, egyértelműen koncentrál a rövid és hosszú távú célok elérésére, konkrét projekteket hajt végre a mentorálttal, on-the-job fejleszti őt. A RISE ehhez a speciális, eredményfókuszú fejlesztéshez lett kifejlesztve. A rendszer működésének első 17 évében felhasználása kizárólag privát mentoring partnerek részére volt elérhető, külső érdeklődés esetén nem volt megvásárolható. A RISE fejlesztése tehát konkrét, gyakorlati felhasználással párhuzamosan történt, az üzlet, sport, oktatás és magánélet valódi tapasztalatai jelentek meg egyre nagyobb arányban a hagyományos, elméleti pszichológia mellett. Ez a folyamatos eredményfókuszú nyomás indukálta azt, hogy újabb és újabb szakmai területek tudása kerüljön be a rendszerbe úgy, mint

 • Generációkutatás, generációs folyamatok elemzése
 • Történelmi kutatások
 • Szociológia, társadalmi folyamatok, hatásvizsgálatok
 • Social media alap profilozás és ellenőrzés
 • Hazugságvizsgálati modulok
 • Speciális online/webalapú profilozás
 • Kitöltési algoritmus és ritmusalapú profilozás
 • Big data ellenőrzés és párhuzamos értékelés

A RISE Human Development System kifejlesztésében 39 szakember vett részt különböző tudományos, üzleti, sport és oktatási területekről. Az újabb szakterületek bevonása lehetővé tette a RISE szélesebb körű alkalmazását a private mentoring munkában is. A hagyományosan kizárólag az első számú üzleti döntéshozók személyiségének és viselkedésének értékelésével foglalkozó tesztek mellé kifejlesztésre kerültek újabb irányok, melyek további lehetőséget biztosítottak a még mélyebb és komplexebb elemzésekre. Ezek a területek a következők:

 • Executive elemzések (felső- és középvezetők)
 • Manager elemzések (kulcsemberek, talentek)
 • Team member elemzések (irodai dolgozók)
 • Worker elemzések (fizikai dolgozók)
 • Candidate elemzések (egyedi CV-elemzés)
 • EDUCATION 16-23 elemzések
 • EDUCATION 10-15 elemzések
 • EDUCATION 4-9 elemzések
 • SPORT portfólió (U23, U16, U10)

A RISE nevet 2017-ben kapta a rendszer, a European Handball Federation tudományos konferencián történő szakmai előadásra való felkészülés folyamatában. A RISE a sportolók krízishelyzetben történő valódi értékelésére egyetlenként alkalmazható rendszernek bizonyult, így komoly lépéseket lehetett tenni a további, felhasználóbarát fejlesztés irányába. Így 2018-tól megindult a RISE komplex portfóliójának megfogalmazása, a 17 éves tapasztalatok rendszerezése és a portfólió piaci bevezetésre történő felkészítése. A RISE Human Development System 2019-től nyitott hivatalosan a piac felé, a private mentoringból származó 18 éves tudással és komoly nemzetközi referenciákkal az üzlet, sport, oktatás és magánélet területéről.

Az elemzett személyek között ma már egyaránt megtalálhatók nemzetközi hírnévvel rendelkező első számú üzleti döntéshozók, világbajnokok, olimpiai bajnok sportolók és tudományos körökben elismert egyetemi oktatók. Jelentős mennyiségű információval rendelkezik azonban az irodai és fizikai dolgozók, gyermekek és családok személyiségéről és döntéshozatali mechanizmusáról is.

A RISE azt vallja, hogy megérteni és valóban, reálisan definiálni egy adott személy személyiségét, azáltal pedig döntéshozatali mechanizmusát kizárólag akkor lehet, ha megfelelő tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk a felnőtt- és a gyermekkor, illetve a valódi krízishelyzeteket teremtő sportélet területén. Ma egyetlen ilyen rendszer létezik, ez pedig a RISE Human Development System.

Palencsár Miklós

CEO

Kevin Vermillion

COO