Támogató

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A Projekt megvalósításának kezdete

2021.01.04.

A Projekt összefoglása

A pszichológiai elemző rendszerek megítélése az üzleti életben, a sportban folyamatosan változik. Ennek dinamikája szoros kapcsolatban van a gazdaság teljesítőképességével, a sportban az egyének teljesítményével – röviden: a sikerességgel. Ezen rendszerek megalkotásánál igen fontos, hogy a kutatások fókuszában a személyiség vizsgálata, működésének megértése legyen. A RISE kutatásokban a személyiség állapotok kapják a főszerepet. A RISE egyértelműen arra fókuszál, hogy definiálja az egyén eredeti, módosult és idolikus személyiségét, hogy a teljes pszichológiai életpálya definiálható legyen. Ezek egymáshoz képesti eltéréséből megállapítható az adott egyén személyiségmódosulása, mely gátolja őt abban, hogy a számára legteljesebb életet tudja élni. A mostani, gyorsan változó helyzet az üzleti életben, a sportban, az oktatás területén is a teljes piaci átrendeződésről, új megoldások hatékony, gyors implementálásáról és főként a mai helyzetben meghozott döntéseinket támogató elemzések professzionalista alkalmazásáról szól. Egy ilyen helyzetben még egy remek stratégiai érzékkel bíró vezetőnek is szüksége van arra, hogy konkrét adatokon alapuló rendszerek mentén hozzon felelősségteljes döntéseket. Azonban a különböző entitások /vállalatok, oktatási intézmények, sportszervezetek/ eltérő célokkal rendelkeznek, azok eléréséhez különböző utakon lehet eljutni. Az elemzések a célok megvalósításához szükséges szervezeti, fejlesztési folyamatokról feltérképezéséről és felépítéséről szólnak. Fejlesztési projektünk alapját saját fejlesztésű, világviszonylatban is piacvezető, egyedi döntésmechanizmus beazonosító rendszerünk adja. A RISE rendszer – Ruler (Uralkodó), Individual (Önmegvalósító), Supporter (Emberközpontú), Expert (Professzionalista) – különböző elemzései eddig 644 000 személy döntéshozatalát azonosították be, 4 fő személyiségtípus, 12 altípus és 8 640 egyedi személyiségtípus kombináció segítségével. A RISE rendszer legnagyobb előnye az üzleti világban és sportéletben alkalmazott többi rendszerhez képest, hogy megkülönbözteti és kettéválasztja az adott személy eredeti („original”) személyiségét a módosult („current”) személyiségétől, így definiálja az adott személy krízishelyzetben várható döntéshozatali mechanizmusát, reakcióit, viselkedését. A RISE rendszer speciális beazonosítási folyamatának segítségével megmutatja az elemzett személy valódi személyiségét, amellyel az adott személy a legsikeresebb, legteljesebb életet képes élni. A RISE rendszer pontosan definiálja és bemutatja a Piacon meghatározó döntéshozók / partnerek, lehetséges partnerek döntéshozatali mechanizmusát, értékeli azok lehetséges befolyásolási pontjait. A fejlesztés eredménye tehát egy komplex módszertan és metodika, mellyel a vizsgált egyénekben rejlő lehetőségek, illetve a humán erőforrás aktuális, konkrét és módosult személyiségállapota, átrendeződött döntéshozatali mechanizmusain alapuló teljesítménye és személyes fejlesztési potenciálja pontosan bemérhető, melyre aztán a teljes céges stratégiát fel lehet építeni. A kifejlesztendő termék tehát egy egzakt adatokon nyugvó, a vezetők számára egyértelműen dekódolható, használható stratégiai leiratok, fejlesztési dokumentációk összessége, melyek komplex és valódi stratégiai támogatást adnak a tulajdonosoknak, döntéshozóknak a kezébe a menedzselésre, ebben az átrendeződő piaci környezetben. Mint ilyen a piacon teljesen egyedi. A módszertant közel 20 éves hazai és nemzetközi tapasztalat eredményeinek elemzésére és felhalmozott tudására építve fejlesztjük tovább magas szintű pszichológiai, szociológia és generációs szakembergárda, illetve nemzetközi tanácsadói szaktudás bevonásával. A piacon sikeresen működő cégek kisebb-nagyobb mértékben már ma is alkalmaznak humán erőforrást elemző rendszereket, de azok komplexitástartalma és pontossága csekély, így a HR menedzsment oldalán a használatuk nem megfelelő. A fejlesztésünk arra irányul, hogy a döntéshozóknak egzakt, pontos és azonnal használható adatokat adjon a kezébe az erőforrások optimalizálásának folyamatában, az elemzett egyéneknek pedig pontos iránymutatást a személyiségükkel kapcsolatban, hogy teljesebb, sikeresebb életet tudjanak élni.