Education

Assessments

EXECUTIVE

A RISE Executive a vezető beosztásban lévő dolgozók komplex személyiség- és viselkedés elemzésére alkalmas. Az elemzés segítségével egyértelműen meghatározható az adott személy „eredeti személyisége”, vagyis nyilvánvalóvá válnak azon személyiségjegyek, amelyek egy krízishelyzetben tapasztalt döntéshozatalért felelősek. A „jelen személyisége”, azaz a bemérés pillanatában használt személyiség, az eredeti személyiség és az adott személy élete során, tartósan viselt álarcok – felvett viselkedések – lenyomatának összessége, és megmutatja, hogy jelenleg mit gondol magáról az adott személy, hogyan próbálja prezentálni magát a külvilág felé. Speciális faktorként definiálásra kerül továbbá az „idol személyiség” is, amely arra mutat rá, hogy az adott személy milyen értékek mentén tervezi változtatni személyiségét annak érdekében, hogy egy általa elismert személy személyiségjegyeit is a sajátjátba építse élete során. Vagyis meghatározásra kerül az adott személy jövőbeni személyiségútja is. Az eredeti, a jelenlegi valamint az idol személyiségtípusok meghatározásával az Executive definiálja a komplex „személyiség-életutat”, amely egyértelműen rögzíti a vezető beosztású kollégákkal kapcsolatos elvárásokat, motivációs együtthatókat és lehetőségeket. A RISE Executive definiálja az adott személy jelenlegi és jövőben várható viselkedését. Ez rövid- és hosszútávon is segítséget nyújt a döntéshozatal és a viselkedés megértésében.

A RISE Executive az ún. „munkavállalói indexek” segítségével értékeli, hogy az elmezett személlyel szemben a különböző feladatkörökban, milyen elvárásokat támaszthatunk, milyen eredményeket várhatunk. Vagyis megmutatja, hogy az elemzett személy milyen területeken alkalmazható a legnagyobb sikerrel.

A „vezetői indexek” segítségével a vezetői tulajdonságok, képességek is értékelésre kerülnek. A különböző vezetői területek, helyzetek különböző elvárások mentén épülnek fel, és a RISE Executive egyértelműen definiálja azokat az irányokat, helyzeteket, kihívásokat, melyekben az elemzett személy a legnagyobb sikerrel tud teljesíteni illetve nem tud megfelelő eredményt elérni.

A RISE Executive 40 faktoros értékelés segítségével határozza meg az adott személy általános személyiségjegyeit, a munka során használt személyiségjegyeit, illetve a konkrét motivációs skáláját. A RISE tovább speciális faktorokat is meghatároz, amelyek egyértelműen és jelentős mértékben segítik a megfelelő ember kiválasztását egy adott vezető pozícióra, majd támogatja annak motiválását, a jövőben várható személyiségváltozások előrejelzését és tervezését.

A komplex elemzés megalkotásánál egyértelmű prioritás volt hogy a lehető legrövidebb legyen a várható eredmények befolyásolása nélkül, így az Executive összesen 96 kérdést tartalmaz, amelyek kitöltése így nagyjából 40-50 percet vesz igénybe.

Education 16-23

A 16-23 éves fiatalok átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely egyértelműen definiálja az elemzett fiatal számára a legsikeresebb és legboldogabb élethez szükséges információkat. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelen (módosult) személyiséget”, az „idolikus személyiséget” és a „rövidtávú magatartást” értékeli, majd ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a fiatal aktuális mentális állapotát, azt, hogy milyen mértékben tud önazonos lenni, illetve a környezetnek történő megfelelés milyen mértékű stresszt okoz számára a mindennapokban. A RISE Education 16-23 értékelés egyértelmű útmutatót biztosít a fiatal, szülő és nevelő számára a fiatal legsikeresebb tanulási módszertanával, motivációjával és viselkedési mechanizmusaival kapcsolatban. A tanulmányi indexek pontosan meghatározzák a fiatal számára, hogy milyen területen, milyen metodikával tud leginkább érvényesülni tanulmányai során, illetve a gyermekkel szembeni reális elvárások meghatározásában is jelentős segítséget nyújt. Összességében tehát fontos információkat biztosít a fiatal, valamint a szülők és nevelők számára egyaránt a karrier és iskolaválasztás szempontjából kritikus időszakban ahhoz, hogy a fiatal személyisége számára leginkább megfelelő irányt lehessen kiválasztani.

Education 16-23

Education 10-15

A 10-15 éves gyermekek átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely egyértelműen definiálja az elemzett gyermek számára a legsikeresebb és legboldogabb élethez szükséges információkat. Az értékelés az „eredeti személyiséget”, a „jelen (módosult) személyiséget”, az „idolikus személyiséget” és a „rövidtávú magatartást” értékeli, majd ezek alapján vonja le a következtetéseket. Egyértelműen rögzíti a gyermek aktuális mentális állapotát, azt, hogy milyen mértékben tud önazonos lenni, illetve a környezetnek történő megfelelés milyen mértékű stresszt okoz számára a mindennapokban. A RISE Education 10-15 értékelés egyértelmű útmutatót biztosít a gyermek, szülő és nevelő számára a gyermek legsikeresebb tanulási módszertanával, motivációjával és viselkedési mechanizmusaival kapcsolatban. A tanulmányi indexek konkrétan jelölik a gyermek számára, hogy milyen területen, milyen módszertannal tud leginkább érvényesülni tanulmányai során, illetve a gyermekkel szembeni reális elvárások meghatározásában is jelentős segítséget nyújt. Összességében tehát fontos információkat biztosít a gyermek, valamint a szülők és nevelők számára egyaránt a viselkedési szempontból egyik legintenzívebben változó időszakban a gyermek valódi megértéséhez, motivációjának szem előtt tartásához, illetve az iskolai és magánéleti fejlődéséhez.

Education 4-9

A 4-9 éves gyermekek átfogó személyiség- és magatartásvizsgálata, értékelése, amely definiálja az adott gyermek „eredeti személyiségét”. A meghatározás úgy történik, hogy a teszt értékeli a „szülő eredeti személyiségét”, majd egybeveti azt a „gyermek személyisége a szülő véleménye alapján” elemzés eredményével. Így tulajdonképpen a szülő „szemüvegén keresztül” biztosított RISE információ a gyermekről és mivel a szülő eredeti személyisége is ismert, megtörténhet a gyermek eredeti személyiségének beazonosítása is. A RISE Education 4-9 elemzés meghatározza azt is, hogy ismerve a szülő és a gyermek személyiségét, a szülő milyen személyiségmódosító hatással bír saját gyermekére, ami elengedhetetlen a megfelelő gyermekneveléshez. Az elemzés mutatókon keresztül tárja fel az elemzett személy személyiségének a sportban történő megjelenését, ami támogatást nyújt a tanulmányi irányok kiválasztásához, a gyermek felkészítéséhez és a maximális teljesítményhez szükséges motivációs környezet kialakításához. A RISE Education 4-9 teszt a tanulmányi indexek révén támogatja a gyermeket és szüleit a gyermek tanulási szokásainak és a tanulmányokra való eredményes felkészülés megtervezésében. Összességében tehát fontos információkat biztosít a gyermek, valamint a szülők és nevelők számára egyaránt a viselkedési szempontból egyik legfontosabb időszakban a gyermek valódi megértéséhez, motivációjának szem előtt tartásához, illetve az iskolai és magánéleti fejlődéséhez.

Education 4-9