A RISE Executive a vezető beosztásban lévő dolgozók komplex személyiség- és viselkedés elemzésére alkalmas. Az elemzés segítségével egyértelműen meghatározható az adott személy „eredeti személyisége”, vagyis nyilvánvalóvá válnak azon személyiségjegyek, amelyek egy krízishelyzetben tapasztalt döntéshozatalért felelősek. A „jelen személyisége”, azaz a bemérés pillanatában használt személyiség, az eredeti személyiség és az adott személy élete során, tartósan viselt álarcok – felvett viselkedések – lenyomatának összessége, és megmutatja, hogy jelenleg mit gondol magáról az adott személy, hogyan próbálja prezentálni magát a külvilág felé. Speciális faktorként definiálásra kerül továbbá az „idol személyiség” is, amely arra mutat rá, hogy az adott személy milyen értékek mentén tervezi változtatni személyiségét annak érdekében, hogy egy általa elismert személy személyiségjegyeit is a sajátjátba építse élete során. Vagyis meghatározásra kerül az adott személy jövőbeni személyiségútja is. Az eredeti, a jelenlegi valamint az idol személyiségtípusok meghatározásával az Executive definiálja a komplex „személyiség-életutat”, amely egyértelműen rögzíti a vezető beosztású kollégákkal kapcsolatos elvárásokat, motivációs együtthatókat és lehetőségeket. A RISE Executive definiálja az adott személy jelenlegi és jövőben várható viselkedését. Ez rövid- és hosszútávon is segítséget nyújt a döntéshozatal és a viselkedés megértésében.

A RISE Executive az ún. „munkavállalói indexek” segítségével értékeli, hogy az elmezett személlyel szemben a különböző feladatkörökban, milyen elvárásokat támaszthatunk, milyen eredményeket várhatunk. Vagyis megmutatja, hogy az elemzett személy milyen területeken alkalmazható a legnagyobb sikerrel.

A „vezetői indexek” segítségével a vezetői tulajdonságok, képességek is értékelésre kerülnek. A különböző vezetői területek, helyzetek különböző elvárások mentén épülnek fel, és a RISE Executive egyértelműen definiálja azokat az irányokat, helyzeteket, kihívásokat, melyekben az elemzett személy a legnagyobb sikerrel tud teljesíteni illetve nem tud megfelelő eredményt elérni.

A RISE Executive 40 faktoros értékelés segítségével határozza meg az adott személy általános személyiségjegyeit, a munka során használt személyiségjegyeit, illetve a konkrét motivációs skáláját. A RISE tovább speciális faktorokat is meghatároz, amelyek egyértelműen és jelentős mértékben segítik a megfelelő ember kiválasztását egy adott vezető pozícióra, majd támogatja annak motiválását, a jövőben várható személyiségváltozások előrejelzését és tervezését.

A komplex elemzés megalkotásánál egyértelmű prioritás volt hogy a lehető legrövidebb legyen a várható eredmények befolyásolása nélkül, így az Executive összesen 96 kérdést tartalmaz, amelyek kitöltése így nagyjából 40-50 percet vesz igénybe.