Business

RISE AZ ÜZLETBEN

ÜZLET

A RISE Human Development System elemzéseit 2001-ben kezdték el alkalmazni az üzleti életben. A felhasználás elsődleges területe a private mentoring volt, mely az üzletfejlesztés akkor még ismeretlen, leginkább komplex és legmélyebb fejlesztéseket biztosító területe volt. Ez lehetőséget biztosított arra, hogy a rendszer fejlődése folyamatos kontrollt kapjon a gyakorlati felhasználás és az eredmények oldaláról. Az üzleti termékek kialakításának folyamatában jelentős szerepet játszottak a private mentor programban résztvevő nemzetközi és lokális cégtulajdonosok, cégvezetők, szövetségi kapitányok, edzők, sportolók fejlesztésével foglalkozó szakemberek, egyetemi rektorok és oktatók, valamint maguk a fejlesztett menedzserek, munkavállalók, szerződéses partnerek, élsportolók, diákok igényei, visszajelzései. A RISE fejlesztésének motorja az egyre magasabb szintű üzleti, sport és oktatási eredmények elérése volt. Ennek okán került be a tudományos munkába a generációs kutatás, mely az üzleti élet terén egyre nagyobb kihívásokat jelentett az üzleti döntéshozók számára. De ugyanúgy kiemelt fókusszá vált a fizikai dolgozók fluktuációs számainak jelentős visszaszorítása, így a fizikai dolgozók komplex megértése. A RISE egyéni és csapatértékeléseket biztosít az üzleti felhasználók számára, de a célcsoportokat, közösségeket, régiókat, országokat is képes a megfelelő metodika mentén kategorizálni. Az értékelések középpontjában minden esetben az egyén/egyének személyiségének és viselkedésének komplex értékelése, ebből fakadóan a döntéshozatali mechanizmusuk, döntési folyamataik, azok befolyásolási pontjai, esetleges manipulációs pontjainak definiálása áll rövid, közép- és hosszú távon.

EGYÉNI

EGYÉNI

CSAPAT

CSAPATSZEMÉLYISÉG-TÉRKÉPEK

A csapatszemélyiség- és viselkedéstérkép pszichológiai körön ábrázolja a csapatot alkotó egyéneket. A térkép bemutatja az egyének döntéshozatali mechanizmusa, gondolkodásmódja, mentalitása közötti eltéréseket, azok távolságát. Ezzel rámutat a csapat által reálisan elérhető célokra, meghatározza a csapat által jó minőségben elvégezhető munkákat. Arra is rámutat, hogy az adott csapat milyen előnyekkel és hátrányokkal rendelkezik egy adott szituációban, illetve milyen képessége van arra, hogy a kitűzött célokat elérje. A csapattérkép egyértelmű támogatást nyújt az üzleti döntéshozó számára, hogy üzleti céljaihoz mérje a célok elérésében fontos szerepet játszó csapat tagjait és ez alapján építse fel fejlesztésüket, határozza meg a jövőbeni csapat összetételét. A térkép ugyanakkor a csapaton belüli kohézió és a konfliktusszituációk valódi okait is definiálja, ezzel csapatépítési, csapatfejlesztési eszközt biztosít a humán terület szakemberei számára.

BEHAVIOUR

CSAPATVISELKEDÉS-TÉRKÉPEK

Amíg a személyiségtérkép a csapaton belüli problémák valódi okaira, a fejlődés valódi irányára mutat rá, addig a viselkedéstérkép a felszínen látható folyamatokat vizsgálja és teszi érthetővé a döntéshozó számára. A viselkedéstérkép ugyanúgy bemutatja az egyének kapcsolatát, de az általuk felvett viselkedési formán keresztül. A csapat viselkedési térképe információt nyújt továbbá a jövőben várható konfliktusokkal kapcsolatban is. Bemutatja a csapatkohézió várható szintjét és a csapatcélok elérésének aktuális realitását is. A viselkedési térkép lehetőséget biztosít a döntéshozók számára, hogy a személyiségtérkép alapján definiált valódi fejlesztéseket vagy problémákat a gyakorlatban is tudják menedzselni. Segítségével megértik, hogy a csapat tagjai mennyire önazonosak, a felszínen látható folyamatok mennyire adják vissza a valóságot.

VISELKEDÉS

Szervezet

SZERVEZETI ALKALMASSÁG-TÉRKÉP

ELEMZÉSI FOLYAMAT

1. LÉPÉS: Minden munkavállaló RISE elemzése

2. LÉPÉS: Szervezeti Személyiség- és Viselkedésmegoszlás Térkép (eredeti / jelen / rövid távú)

3. LÉPÉS: Munkavállalók besorolása (munkaköri sajátosságok, elvárások)

4. LÉPÉS: ÖSSZEHASONLÍTÓ SZERVEZETI ELEMZÉS Az első 3 lépés alapján mélyelemzést készítünk a munkavállalók alkalmasságáról pozíciónként. A munkáltató elvárásait a piaci és HR trendekkel, illetve a pozíciók profiljaival vetjük össze.

5. LÉPÉS: SZERVEZETI ALKALMASSÁG TÉRKÉP Az első 4 lépés alapján mélyelemzést készítünk, melynek eredményét pontos értékkel határozzuk meg, amely a munkáltatói elvárásokat és a munkavállalók alkalmasságát veti össze. Ez az arányszám megmutatja, hogy az adott szervezet mennyire képes a Munkáltató elvárásai szerinti működésre, azok megvalósítására.

ORGANISATIONAL CONFRONTATION RATE: XX%

SZERVEZETI STABILITÁS-VIZSGÁLAT

ELEMZÉSI FOLYAMAT

1. LÉPÉS: Minden munkavállaló RISE elemzése

2. LÉPÉS: Szervezeti Személyiség- és Viselkedésmegoszlás Térkép (eredeti / jelen / rövid távú)

3. LÉPÉS: Rejtett fluktuáció térkép

4. LÉPÉS: Munkavállalók besorolása (munkaköri sajátosságok, elvárások)

5. LÉPÉS: Munkavállalók kockázati besorolása a munkáltató által

 • 5. kategória: Nélkülük a szervezet működésképtelen
 • 4. kategória: Nélkülük a szervezet működhet, de komoly nehézségek árán
 • 3. kategória: A szervezetnek jobb, ha maradnak
 • 2. kategória: A szervezet számára semleges a távozásuk
 • 1. kategória 1: A szervezetnek jobb, ha távoznak

6. LÉPÉS: Összehasonlító szervezeti elemzés Az első 5 lépés alapján elkészülő mélyelemzés eredménye egy pontos arányszám, amely egyértelműen definiálja a szervezet stabilitását.

ORGANISATIONAL STABILITY RATE: XX%

ORGANISATIONAL STABILITY CATEGORIES

91-100%
STABIL

Semmilyen változást nem javaslunk, a jelenlegi stratégiához a szervezet stabilitása tökéletes szinten van

71-90%
JÓ ÁLLAPOTBAN

Nem szükséges a szervezet struktúrájának és a motivációs rendszerének megváltoztatása, de jobb eredmény elérése érdekében megtehető. Javasolt fejlesztési lépések: egyéni elbeszélgetések + motivációs terv / toborzási terv

51-70%
NEM STABIL

A szervezettel kapcsolatban további információra nincs szükség, mivel számos fontos kohéziós és motivációs elem nem működik megfelelően. Javasolt fejlesztési lépések: csoportos műhelymunkák + motivációs terv, + toborzási terv

31-50%
VESZÉLYBEN

A szervezetnek átfogó változásokra van szüksége, mivel nem képes hatékony működésre.
Javasolt fejlesztési lépések: Toborzási stratégia + motivációs stratégia + szervezeti átalakítás

0-30%
VÁLSÁGBAN

A vállalatnak komplex szervezeti stratégia felépítésére van szüksége a vállalati céloknak megfelelően.
Javasolt fejlesztési lépések: stratégiai műhelymunka

POTENTIAL

SZERVEZETI STABILITÁS-VIZSGÁLAT

ELEMZÉSI FOLYAMAT

1. LÉPÉS: Minden munkavállaló RISE elemzése

2. LÉPÉS: Szervezeti Személyiség- és Viselkedésmegoszlás Térkép (eredeti / jelen / rövid távú)

3. LÉPÉS: Alkalmasság és Kulcsember Térkép

4. LÉPÉS: Munkavállalók besorolása (szervezeti ábra)

5. LÉPÉS: Munkavállalók kategorizálása

 • Potenciális VEZETŐ
 • Potenciális SPECIALISTA
 • Potenciális PÉNZCSINÁLÓ
 • Potenciális ÖSSZETARTÓ ERŐ
 • Potenciális ÚJ ÜZLETGENERÁLÓ
 • Potenciális MOTIVÁTOR

6. LÉPÉS: SZERVEZETI POTENCIÁL TÉRKÉP Az első 5 lépés alapján egy mélyelemzéssel feltérképezzük és kijelöljükazokat a dolgozókat, akik rejtett potenciállal rendelkeznek.

ORGANISATIONAL POTENTIAL RATE XX%

MANIPULÁCIÓ- VS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT

ELEMZÉSI FOLYAMAT

1. LÉPÉS: Minden munkavállaló RISE elemzése

2. LÉPÉS: Szervezeti Személyiség- és Viselkedésmegoszlás Térkép (eredeti / jelen / rövid távú)

3. LÉPÉS: Egyéni Manipulációs Indexek megállapítása

4. LÉPÉS: Munkavállalók besorolása a munkáltató által (szervezeti ábra)

5. LÉPÉS: Munkavállalók kockázati besorolása a munkáltató által

 • 5. kategória: Nélkülük a szervezet működésképtelen
 • 4. kategória: Nélkülük a szervezet működhet, de komoly nehézségek árán
 • 3. kategória: A szervezetnek jobb, ha maradnak
 • 2. kategória: A szervezet számára semleges a távozásuk
 • 1. kategória: A szervezetnek jobb, ha távoznak

6. LÉPÉS: SZERVEZETI MANIPULÁSCIÓ TÉRKÉP Az első 5 lépés alapján elkészítünk egy mélyelemzést, amely feltárja az aktuális „veszélypontokat”. Továbbá információt szolgáltat arról, hogy a kockázatos munkavállalók hogyan tartják meg a pozíciójukat és hogy mekkora hatással vannak a szervezetre. Ezáltal megmutatja egy szervezet hatékonysági szintjét és a potenciális fejlődési lehetőségeket a hatékonyság növelésének irányában.

ORGANISATIONAL MANIPULATION RATE: XX%

POTENCIÁL