Business

Assessments

EXECUTIVE

A RISE Executive a vezető beosztásban lévő dolgozók komplex személyiség- és viselkedés elemzésére alkalmas. Az elemzés segítségével egyértelműen meghatározható az adott személy „eredeti személyisége”, vagyis nyilvánvalóvá válnak azon személyiségjegyek, amelyek egy krízishelyzetben tapasztalt döntéshozatalért felelősek. A „jelen személyisége”, azaz a bemérés pillanatában használt személyiség, az eredeti személyiség és az adott személy élete során, tartósan viselt álarcok – felvett viselkedések – lenyomatának összessége, és megmutatja, hogy jelenleg mit gondol magáról az adott személy, hogyan próbálja prezentálni magát a külvilág felé. Speciális faktorként definiálásra kerül továbbá az „idol személyiség” is, amely arra mutat rá, hogy az adott személy milyen értékek mentén tervezi változtatni személyiségét annak érdekében, hogy egy általa elismert személy személyiségjegyeit is a sajátjátba építse élete során. Vagyis meghatározásra kerül az adott személy jövőbeni személyiségútja is. Az eredeti, a jelenlegi valamint az idol személyiségtípusok meghatározásával az Executive definiálja a komplex „személyiség-életutat”, amely egyértelműen rögzíti a vezető beosztású kollégákkal kapcsolatos elvárásokat, motivációs együtthatókat és lehetőségeket. A RISE Executive definiálja az adott személy jelenlegi és jövőben várható viselkedését. Ez rövid- és hosszútávon is segítséget nyújt a döntéshozatal és a viselkedés megértésében.

A RISE Executive az ún. „munkavállalói indexek” segítségével értékeli, hogy az elmezett személlyel szemben a különböző feladatkörökben, milyen elvárásokat támaszthatunk, milyen eredményeket várhatunk. Vagyis megmutatja, hogy az elemzett személy milyen területeken alkalmazható a legnagyobb sikerrel.

A „vezetői indexek” segítségével a vezetői tulajdonságok, képességek is értékelésre kerülnek. A különböző vezetői területek, helyzetek különböző elvárások mentén épülnek fel, és a RISE Executive egyértelműen definiálja azokat az irányokat, helyzeteket, kihívásokat, melyekben az elemzett személy a legnagyobb sikerrel tud teljesíteni illetve nem tud megfelelő eredményt elérni.

A RISE Executive 40 faktoros értékelés segítségével határozza meg az adott személy általános személyiségjegyeit, a munka során használt személyiségjegyeit, illetve a konkrét motivációs skáláját. A RISE tovább speciális faktorokat is meghatároz, amelyek egyértelműen és jelentős mértékben segítik a megfelelő ember kiválasztását egy adott vezető pozícióra, majd támogatja annak motiválását, a jövőben várható személyiségváltozások előrejelzését és tervezését.

A komplex elemzés megalkotásánál egyértelmű prioritás volt hogy a lehető legrövidebb legyen a várható eredmények befolyásolása nélkül, így az Executive teszt összesen 96 kérdést tartalmaz, amelyek kitöltése így nagyjából 40-50 percet vesz igénybe.

MANAGER

A RISE Manager speciális értékelést biztosít azon kollégák számára, akik jelenleg nincsenek klasszikus vezetői pozícióban, de szerepük, súlyuk a vállalat életében jelentős. A teszt a RISE Executive teszt alapjait tartalmazza, annyi különbséggel, hogy a „vezetői indexek” nem kerülnek értékelésre.

MANAGER

TEAM MEMBER

A RISE Team Member a nem vezető beosztásban lévő dolgozók komplex személyiség- és viselkedés elemzésére alkalmas. Az elemzés segítségével egyértelműen meghatározható az adott személy „eredeti személyisége”, vagyis nyilvánvalóvá válnak azon személyiségjegyek, amelyek egy krízishelyzetben tapasztalt döntéshozatalért felelősek. A „jelen személyisége”, azaz a bemérés pillanatában használt személyiség, az eredeti személyiség és az adott személy élete során, tartósan viselt álarcok – felvett viselkedések – lenyomatának összessége, és megmutatja, hogy jelenleg mit gondol magáról az adott személy, hogyan próbálja prezentálni magát a külvilág felé. A személyiség állapotokon túlmenően definiálásra kerül az adott személy jelenlegi és jövőben várható viselkedése is, mely segítséget nyújt a döntéshozatal és a viselkedés megértésében.

A RISE Team Member az ún. „munkavállalói indexek” segítségével értékeli, hogy az elemzett személlyel szemben a különböző feladatkörökben, milyen elvárásokat támaszthatunk, milyen eredményeket várhatunk. Vagyis megmutatja, hogy az elemzett személy milyen területeken alkalmazható a legnagyobb sikerrel.

A RISE Team Member 24 faktoros értékelés segítségével határozza meg az adott személy munka során használt személyiségjegyeit, illetve a konkrét motivációs skáláját. A RISE további speciális faktorokat is meghatároz, amelyek egyértelműen és jelentős mértékben segítik a megfelelő ember kiválasztását egy adott vezető pozícióra, majd támogatja annak motiválását, a jövőben várható személyiségváltozások előrejelzését és tervezését.

A komplex elemzésre alkalmas teszt 72 kérdést tartalmaz, amely kitöltése nagyjából 30 percet vesz igénybe.

Worker

A fizikai munkásokkal kapcsolatos döntéshozatali és motivációs kérdésekre alkalmas mérési rendszer. A RISE Worker konkrét válaszokat ad az adott személyre vonatkozó, megbízó által feltett kérdésekre. Az ügyfelek választhatnak a munkavállaló személyiségét meghatározó 40 tulajdonság közül, mint például a céges tulajdon tiszteletben tartása, a monotonitás tűrés, a cég iránti lojalitás, a fizetésemelés iránti érzékenység, a munkaidő betartása vagy a szabályok tiszteletben tartása. Az ügyfelek az üzleti igényeikhez igazodó konkrét kérdéseket is feltehetnek. A kérdéseket a megbízó fogalmazza meg, majd a RISE csapata lefordítja ezeket a pszichológia nyelvére, hogy be tudja azonosítani a megfelelő tulajdonság kombinációkat a kérdések megválaszolására. A RISE Worker alapvetően 5 személyiség jellemzőt vizsgál, de igény szerint 10 kérdés vizsgálható egy adott személlyel kapcsolatban. A RISE Worker 1-100% között értékeli az adott kérdéshez tartozó tulajdonságokat. A különböző tartományok meghatározásával a megbízó egyértelműen megkapja a választ arra, hogy az adott tulajdonságot az adott személy milyen mértékben hordozza az „eredeti személyiségében”. A RISE Worker egyértelmű szelekciós és választási szempontokat tud meghatározni, ezután pedig megtalálja azokat a jelölteket akik megfelelnek a kívánt elvárásoknak, így jelentősen csökkenteni tudja a munkahelyi fluktuációt. A teszt kialakításánál az egyszerűség, az érthetőség és a gyors kitöltés álltak a fókuszban, hogy a dolgozók bevonása zökkenőmentes legyen.

A RISE Worker tesztek 24 kérdést tartalmaznak, kitöltésük kb. 10-15 percet vesz igénybe.

Worker

Candidate

A RISE Candidate egy szűrési és kiválasztási eszköz, mely meghatározott személyiségjegyek vizsgálatán keresztül vezet a tudatos és hatékony humán erőforrás irányultságú döntésekhez. A Candidate teszt mindezt a válaszadó elsődleges és másodlagos személyiségtípusának bemérésén keresztül végzi. Az eredeti személyiség már gyermekkorban kialakul, majd pedig lesz felelős a későbbi fontosabb döntéshelyzetek irányításáért. Ennek okán, az elsődleges és másodlagos személyiségtípus meghatározása komoly alapot ad egy adott pozícióhoz szükséges kompetenciák felméréséhez. Például egy magas Önmegvalósító faktorral rendelkező személy – akire jellemző a kreativitás és a dinamizmus – nem javasolt egy monotonitást igénylő pozícióra. Mindezt a gyakorlatban a különböző iparágakból érkező tanácsadóink segítik, akik több éves tapasztalatuk alapján javasolnak egy adott pozícióra elsődleges és másodlagos személyiségtípus kombinációkat.

A RISE Candidate a válaszadó személyiség módosulását is vizsgálja, mely közvetlen hatást gyakorol a munka oldali hatékonyságára, elégedettségére és a teljesítő képessége maximumának elérésére. Az eredeti személyiség megismerésével a módosulás megmutatja, hogy a válaszadó milyen mértékben tudja kihozni magából eredendő erősségeit. A módosulás ismerete egy extra visszacsatolást jelent az ügyfél számára: még ha az eredeti személyisége szerint meg is felelhet a válaszadó a pozíció által elvártaknak, egy jelentős mértékű módosulás jelzi, hogy a válaszadóban rejlő potenciál nem tud megmutatkozni. A Candidate teszt továbbá megmutatja a válaszadó öt legmagasabb értékű szakmai tulajdonságát is, mint például monotonitás tűrés és nagy mennyiségű munkavégzés, csapatjátékosként történő fellépés, problémamegoldó képesség, mások irányításának és menedzselésének képessége, tökéletes munkavégzés iránti igény, mások motiválásának képessége. Mindent összevetve, a RISE Candidate részletes pillanatképet készít, feltárja a válaszadó legfontosabb jellemzőit és útmutatást nyújt a felvételi folyamat során.

A RISE Candidate 36 kérdésből áll, kitöltéséhez kb. 20 percre van szükség.