Az üzleti pszichológiai rendszerek legfőbb ideológiája – vizsgáljon személyiséget, viselkedést vagy mindkettőt egyszerre –, hogy az embereket különböző jellemzőik alapján homogén csoportokba sorolják a könnyebb felismerés, megértés, felhasználás szempontját szem előtt tartva. A RISE a személyiségtípusokat 4 fő kategóriába sorolja.

A 4 fő kategóriát ún. „dominanciaszintek” alapján további 3-3 alkategóriára bontja. A RISE algoritmusa és értékelési metodikája alapján jelenleg 112,68 trillió egyéni variáció alapján értékel. Ezzel a komplexitással a RISE képes egy elsődleges „benyomást” is igen pontosan, személyiség alapon értékelni, amely elsősorban az értékesítés területén alkalmazható sikerrel. Egy konkrét emberről kialakított kép esetében viszont igen mély elemzést, információkat is képes az elemzett személy rendelkezésére bocsátani. Tehát a RISE is tipizál, személyiség alapján csoportokat képez, de a csoportok a nagy variációszámra való tekintettel kellően egyediek, visszaadják az adott személy valódi karakterét. A RISE rendszere konkrét személyes – üzleti és magánéleti – tapasztalatok alapján épült fel. Így egy-egy személyiségtípus értékelése több, mint 100 000 egyedi, valóságban átélt tapasztalatot foglal magában.

A RULER személyiségtípus alaptulajdonságai

Arrogancia, Bátorság, Befektetés orientáltság, Dominancia, Gyors reakcióképesség, Hatalomra törekvés, Határozott és gyors döntéshozatal, Irányítási képesség, Karrier fókusz, Konfrontáció felvállalása, Menedzselési képesség, Pénzszerzés orientáltság, Problémamegoldási képesség, Profitszemlélet, Státuszorientáltság

A RULER személyiségtípus általános jellemzői

A pszichológiai rendszerek puhábban közelítik meg a típusok értelmezését, nem alkalmaznak teljesen egyértelmű elnevezéseket, nehogy az bántóan hasson bárkire is. A RISE elméletében ezeknek a tiszteletköröknek nincs sok értelme, hiszen egyrészt egy Ruler típusú ember sosem érez problémának egy erős elnevezést, másrészt a többi személyiségtípus a megnevezéstől függetlenül nem szimpatizál e típussal. Viszont a beazonosítás során nagyon sokat jelent, hogy ezzel az elnevezéssel azonnal társítani tudjuk azt a képet, amit majd személyesen tapasztalunk. Tehát szem előtt tartva az eredményességet, maradjunk csak ennél az elnevezésnél, és ne próbáljuk „domináns” vagy „vezető” álarc mögé bújtatni e típus képviselőit. A központi elem ugyanis életükben, hogy uralni akarnak helyzeteket, uralkodni akarnak mások felett, társaik fölé akarnak kerekedni. Ráadásul mindezt nem valamely magasztos céltól vezérelve teszik, hanem egyszerűen az uralkodás szépsége miatt, saját céljaik eléréséhez. A RISE számára egy-egy személyiségtípus nem jó vagy rossz, csupán egy pszichés adottság, így azokat sem negatívan, sem pozitívan nem szabad megítélni. Mindegyik típusnak vannak előnyei, hátrányai, és persze minden személyiségtípus adottságainak kiélésének vagy épp ki nem élésének lehetősége az adott személy kezében van!

A Ruler típus határozott, az esetek többségében a legjobb vezetői képeségekkel rendelkezik. Képes elérni, hogy kövessék őt társai, képes hatalmat építeni és gyakorolni. Azt ne feledjük, hogy fókuszban mindig a hatalom és az egyéni érdek, valamint ezek érvényesítése áll. A Ruler típus nagy távlatokban gondolkozik, látja az ún. „big picture”-t. Van jövőképe, konkrét elérendő célja, és a körülötte lévő embereket is képes megmozdítani e célok irányába. Igen karakteres személyek. Ők azok, akik, ha belépnek egy helységbe, akkor „ott is vannak” – ahogy mondani szokás. Az esetek többségében a többi személyiségtípushoz képest erőszakosabb jellemmel bírnak, hiszen céljaikat tűzön-vízen keresztül el akarják érni, ezért képesek „bárkit” felhasználni. Az emberek „használata” természetes dolognak tűnik az ő világukban. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszik emberszámba a többi személyiségtípust, bár ez sem áll távol tőlük, sokkal inkább jellemző, hogy csak addig gondolkodnak valakiben, amíg az céljaikat segítheti, a közös érdekek mentén működnek együtt. A cél elérése után, amikor az adott emberrel való kapcsolattartásnak már nincsen kézzel fogható haszna, tovább állnak, emocionális probléma nélkül. Persze ezt az attitűdöt teljesen másként láthatjuk az életben egy 100-as vagy épp egy 150-es IQ szinttel rendelkező Ruler típus esetében, viszont így vagy úgy, de ugyan arról a célról beszélünk, csak utóbbinál kellemesebb köntösbe bújtatva. Ezért is szoktak úgy fogalmazni, hogy a hosszú távon érvényesülni akaró, jó vezetőnek biztosan kell Ruler típust és az ennek megfelelő szintű kiéléséhez szükséges intelligencia szintet hordoznia személyiségében.

Alapvető hibájuk általában önzőségükből, túlzott magabiztosságukból fakad. Leggyakoribb buktatója ennek a személyiségtípusnak a felületesség, a dolgok nem megfelelő mélységben történő elemzése, és az ebből adódó pofonok kezelésének hiánya. A Ruler típus általában nem tanul saját hibájából, másokéra meg oda sem figyel, ezért sokszor mennek fejjel a falnak, kell egy bizonyos életkor mire megérik bennük az „előbb gondolkodok, mielőtt nekirontok falat törni” attitűd. De ha ezen a fejlődési mechanizmuson átesnek, akkor szinte nélkülözhetetlen vezetőkké tudnak válni egy szervezeten belül.

A Ruler típus az eredményekben, az eredményességben hisz. És ezt nagyon egyszerűen, kézzel fogható, leírható, kimutatható számokban akarja látni. Ezért is könnyű velük az üzleti életben szót érteni. Nem sok helye van az emóciónak az életükben, a pénz beszél alapon járnak el. Az egész életük arról szól, hogy saját eredményességüket elsőként saját maguknak akarják bizonyítani, majd azonnal illik megmutatni azt a külvilágnak is. Persze ez utóbbit mindig kicsit fényesebbre kell csiszolni, hiszen a self marketing igen jól működik náluk, mégiscsak uralni akarják környezetüket. A siker jelképei, a siker azonnal leolvasható elemei nagyon fontosak számukra, és ha valaki szót akar velük érteni, a fülüket ki akarja nyitni egyéb mondanivalókra, akkor azt a bizonyos tiszteletkört le kell róni. A hiúság állítólag csúnya tulajdonság, talán ezért nem is verik nagy dobra ennek meglétét. De ha Ruler típussal állunk szemben, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a hiúság valamely fokozatát meg fogjuk találni bennük.

Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az emberi kapcsolatok ápolására, hosszú távú fenntartására szinte képtelenek, vagy csak hatalmas energiákat megmozgatva tudják menedzselni ezt a vonalat az életükben. Erre persze lehet következtetni, hiszen ha valakinek alapból nem fontosak az emberek, nagyon nehezen tudja megjátszani az ellenkezőjét. Ezért is jellemző a Ruler típusra az üzletben és a magánéletben is, hogy felépít valamit, gyorsabban, mint más típus képviselői, viszont ugyanolyan gyorsasággal képes  tönkretenni is azt. Ezért aztán egy állandó építő-pusztító hullámokból áll az életük.

Számukra a legfontosabb az életben kiharcolt státusz felmutatása, annak különböző imázs elemekkel történő közvetítése a külvilág felé. Ezért a státuszért igen nagy áldozatokra képesek, sokszor önmagukkal is meghasonlanak, családi életüket is tönkreteszik, és akár biztosnak látszó munkahelyeiket is lerombolják. Persze ebben az esetben is fontos hangsúlyozni az intelligencia szint kiemelt jelentőségét, hiszen azt, hogy egy Ruler típus mit, mikor és milyen lendülettel csinál, nagyban meghatározza.

Az Individual személyiségtípus alaptulajdonságai

Egyediség iránti igény, Felületesség, Fókuszba kerülés vágya (szereplés), Kaotikusság, Kitűnni vágyás, Kommunikációs készség, Kreativitás (új dolgok teremtése), Mások meggyőzésének készsége, Motiváló képesség, Népszerűség iránti igény, Önzőség, Hajlandóság a pénzköltésre, Újdonság iránti fogékonyság, Vakmerőség, Változás iránti igény

Az Individual személyiségtípus általános jellemzői

Az Individual típus egy állandó mozgásban, változásban lévő karakter. Számára az újdonság, az ismeretlen adja az életető erőt. Számára minden, ami megszokott és rutinszerű, az rossz! Mindegy, hogy egy bevált rendszer, ötlet, bármi működik, hozza az üzleti elvárásokat, ha az Individual megunja azt – márpedig hamar ráun bármire –, akkor annak mennie kell. Az újdonságért hatalmas kockázatokat is képesek felvállalni. Nem minden esetben átgondolt kockázatvállalás ez, inkább ad-hoc, hangulati ingadozásból meghozott döntések sora.

Kellemes társasági emberként tartják számon e típus képviselőit. Ez az oka annak, hogy számszerűségében is nagyobb a társaságuk az átlagosnál. Szeretik a nagy bulikat, persze kortól függően lehet ez egy házi összejövetel vagy egy több tízezer fős techno parti is. A lényeg, hogy sokan legyenek. Legyen sok ismerős, és legyen lehetőség új kontaktok építésére is. Extrovertált típusról van szó. Nagyon sokat kommunikál, sokszor vég nélkül. Ők azok, akikkel nem lehet unatkozni, velük mindig történik valami. Elindulunk hátizsákkal a világnak, aztán majd kikötünk valahol, minek tervezni? Merthogy a tervezettség a haláluk! Utálják a kőbe vésett szabályokat, hiszen az másra nem jó, csak egyéniségük bekorlátozására, aminél rosszabb nem történhet egy Individual emberrel.

Az összes típust túlszárnyalják kreativitásban, újítási szándékban. Ez egy jelentős előnyük a munkában. Karaktertől függően ezek az új ötletek aztán lehetnek nagyon gyakorlatiasak, de lehetnek a valóságtól teljesen elrugaszkodottak is. Rengeteg művész kerül ki e típusból. Akár színészekről, akár képzőművészekről beszélünk, a valóban új alkotások terén messze listavezetők. Pont ezért mondhatjuk, hogy több szektorban is elengedhetetlen az Individual típus jelenléte.

Nagy hátrányuk a rendezetlenség, a szervezetlenség. Alapjában véve káosz van körülöttük. Igaz ez a környezetükre, de bármilyen dologra, ami körbe veszi őket. Ez komoly gondokat okoz számukra, hiszen olykor nagyon fontos részletek, iratok, adatok vesznek el a kezelésükben lévő területről. A határidők betartásában sem jeleskednek, hiszen a napsütés vagy egy szivárvány az égen mindig fontosabb, mint a főnök által megadott időpont betartása.

Csak az élet napos oldalát kedvelik. Egy esetleges stresszhelyzet esetén viszont nagyon magukba tudnak fordulni. És mivel alapvetően jókedvűek, ez azonnal szemet szúr a környezetüknek. A váratlan helyzetekre mindig pozitívan reagálnak, még ha az adott szituáció semmi jóval nem is kecsegtet. Töretlen – néha tudatlan optimizmussal – próbálnak túllendülni az első nehézségeken. Ez az esetek többségében az üzleti életben hatásos is, hiszen egy jövőbeni magasztos célban való elbizonytalanodást az Individual vezető nagyon hatásosan tud kezelni a kollégáknál. A gond akkor van, ha az adott üzleti probléma szakmai kihívást jelent, hiszen a kezdeti „lépjünk túl örömködve a gondokon” hangulat elmélyülhet, mivel a valódi megoldást általában a tervezés, elemzés hiányában nem tudják letenni az asztalra. Nagyon látványos volt e típus „bukása” a 2008-ban elindult gazdasági válságot követő egy-két évben. Az optimizmus nem oldotta meg a jelentős bevétel, illetve profit visszaeséseket sem, így ezek a típusú vezetők hamar kikerültek a pozícióikból.

Az Individual típus megítélése országonként jelentősen eltér egymástól. Mivel egy abszolút egyediségre, saját egyéniségének kifejezésére nagyon nagy hangsúlyt fektető emberről beszélünk, ezért csak olyan környezet felel meg számára, ahol ezt általánosan elismerik. Az igazi világuk Európán belül, annak is a déli részén van. Franciaország, Spanyolország, Olaszország tökéletesen elfogadja, és szereti az Individual típust. Ahogy észak felé haladunk, a megítélésük – egy arrafelé kialakult Expert világban – már kétes.

Nagyon érdekes tapasztalat, hogy 10-ből 7-szer az Individual típus, valahogy érezve saját gyengeségét, a típusának kétes megítélését, pénzügyi területre erőltette magát. Főkönyvelők, pénzügyi vezetők lettek belőlük, ráadásul nem kis cégeknél. Fontos is a vezetői pozíció számukra, hiszen önállóan, hosszútávon, precíz munkát nem tudnak végezni, vagyis egy szimpla könyvelői pozícióban egy idő után kiderül a turpisság. Vezetőként azonban nagyon jól el tudják adni magukat. Mivel befolyásolás orientáltak, meg tudják győzni főnökeiket arról, hogy itt csak akkor mennek rendben a dolgok, ha ők jelen vannak. Aztán nagyon vigyáznak arra, hogy sose legyen olyan hosszabb időszak, amikor ők nincsenek a cégnél, nehogy rájöjjön bárki is, hogy minden működik nélkülük is. Egy ellentétes pólusú személyiségtípus álarcának viselése nagyon fárasztó, amely aztán rányomja a bélyegét a magánéletre is. Éppen ezért egy Individual embernél nagy hangsúlyt kell fektetni a hozzá illő munkakör, gazdasági terület megtalálására, ahol mozoghat, ötletelhet, újíthat, változhat, változtathat. E típushoz tartozó embereknél van talán a legnagyobb jelentősége a jó karriercél megválasztásának.

Még egy fontos tulajdonsága van ennek a személyiségtípusnak: az állandó fókuszba kerülési vágy, amely könnyen alakul át mániákus szereplési kényszerré. A magánéletben ez a társaság legviccesebb, legbulisabb, legszórakoztatóbb tagja pozíció megszerzéséig terjed. Ha van egy összejövetel, akár csak pár barátról is van szó, az igazi Individualnak csinálnia kell valamit, amivel felhívja magára a figyelmet. Ennek a szereplési vágynak csak a kimagasló intelligencia tud határt szabni, de az is nagyon nehezen. A rendezvényeken, konferenciákon való tündöklés, a partik, a fogadások… ez az ő világuk. Éppen ezért más személyiségtípusok általi megítélésük igen változó. Van, aki irigyli őket nyitottságukért, és van, akinek a hideg futkos a hátán tőlük. De ez is része az Individual létnek, és ezt ők imádják!

Az Individual típusú ember központi ideológiája könnyen összefoglalható: egyedi, speciális akarok lenni, legalábbis annak akarom mutatni magam! Ez az elv végigkíséri a különböző beazonosítási formák egészét, és alapjaiban határozza meg az Individual személyiségtípus életét. Karakterük erősségénél fogva van képességük ennek az egyediségnek a kiélésére. Ha azonban egy Individual típus nem rendelkezik valóban speciális tulajdonságokkal, akkor az élete nem lesz boldog, hiszen nem kapja meg azt a figyelmet, amire vágyik.

A Supporter személyiségtípus alaptulajdonságai

Behódolási hajlandóság, Családközpontúság, Csapatszellem, Empátia készsége, Kitartás, Követő jelleg, Lassúság, Lelkiismeretes munkavégzés, Lojalitás, Megbízhatóság, Megfelelni akarás, Megfontoltság, Monotonitás tűrés, Stabilitás iránti igény, Szorgalom

A Supporter személyiségtípus általános jellemzése

A leginkább vitatott, olykor a legnehezebben felismerhető karakterről beszélünk, amelyet bizonyos korszakonként teljesen félreértelmeznek, sokszor lenéznek, nem becsülnek. A Supporterek érdekérvényesítő képessége nagyon gyenge, így életük során leginkább ők hordanak álarcot ahhoz, hogy ne nyomják el őket. Innen táplálkozik a Supporter emberek alapvető problémája: a kisebbségi komplexus és az önbecsülés hiánya. Még akkor is, ha erre semmilyen valódi okuk nincsen!

Azt kijelenthetjük, hogy vezetőnek, cégtulajdonosnak ezt a típust el sem tudták képzelni hosszú-hosszú éveken keresztül a dinamikus gazdaságokban, hiszen egy vezető az asztalra csap, érvényesíti akaratát minden körülmények között, és bizony ebben a Supporterek a leggyengébbek. Így hát elemzések, beazonosítási gyakorlatok során – bár alapvetően 4 fő személyiségtípust különböztetünk meg – külön felhívjuk a figyelmet egy ötödik típusra is, amely a Supporterből alakult ki az elmúlt évtizedek feszített üzleti tempójának köszönhetően. Ez pedig a „Ruler típussá módosult Supporter”.

A Supporter típus az, aki leginkább alkalmazza az álarc által nyújtott biztonságot. Az álarc viselését olyan profi szintig tudják elsajátítani, hogy a gyanútlan tárgyalópartner, magánéleti társ akár évekig is tévhitben él velük kapcsolatban. Az állandó külső viszonyoknak megfelelni akarás olyan erős e típusban, főként, ha munkájában reggeltől-estig kell játszania kemény szerepét, hogy előbb-utóbb már a valódi önértékelését is elveszíti. Olyan tulajdonságokat is képes sajátjának tekinteni, amelyeket csupán látott, megtanult és megpróbál alkalmazni. Az álarc rövid távon való viselése egy stresszhelyzetet okoz a Supporternek, nem érzi jól magát a bőrében. Hosszútávon azonban mindez már az eredeti személyiségének kisebb-nagyobb torzulását is okozhatja, amelyben az önértékelés elvész. Általában vezető beosztású Supporter embereknél alakul ki ez az előbb említett 5. személyiségtípus, hiszen ők azok, akiknek igen hosszú távon, állandó jelleggel kell szerepet játszaniuk az életben maradáshoz.

Teljesen téves egyébként a Supporter típussal szemben kialakult társadalmi beidegződés. Ha megnézzük a családi vállalkozásokból kialakult, ma már világhírnévnek is örvendő nemzetközi cégeket, igen nagy számban találunk közöttük Supporter tulajdonost. Azt ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy bár a Supporter típus lassabban reagál a külső hatásokra, nem tudja akaratát olyan könnyen érvényesíteni, mint más személyiségtípusbéli társai, de van valami, amihez csak ő ért: egyben tud tartani emberekből álló szervezeteket, társaságokat! Azt már nem kell magyaráznom, hogy ez a tulajdonság mennyire esszenciális, ha egy vállalkozás hosszú távra tervez.

A Supporter típusú ember alapjában véve introvertált, a külső hatásokra lassan, nagyon megfontoltan reagáló típus. Ahogy a megnevezése is mutatja, céljait az emberek segítéségével, az embereken keresztül, az emberekkel együtt éri el. Nem keverendő azonban az elnevezés az „emberséges” kifejezéssel, hiszen karakter függő, hogy egy Supporter típus mennyire emberséges valójában. Szociálisan nagyon érzékenyek, empatikusak, megértik a körülöttük lévő embereket. Ez segíti őket ahhoz, hogy jól tájékozottak legyenek, a legfontosabb információkat kellő rutinnal szállítják.

Legfőbb mottójuk: csak semmi se változzon, minden úgy jó, ahogy van, ahogy azt már megszoktuk! Ezt az elvet a végsőkig követik. Számukra az újdonság, az ismeretlen hihetetlen veszélyeket hordoz magában. Nagyon nehezen szokják meg az új dolgokat, legyen szó egy új környezetről, egy autóról vagy bármi másról. Ha viszont magukénak éreznek valamit, többet nem is akarnak lemondani arról. Még ha az már terhes, funkciójában nem is használható, ők meggyógyítják annyira, hogy meg tudják tartani. A napi rutinok biztonságot adnak számukra. Ami már bevált, az a legjobb, ne keressünk új megoldásokat! Éppen ezért egy cég stabilizációjának kialakításában jelentős szerepük van, ugyanakkor ők a fejlődés legfőbb ellenségei is.

A Supporter típus számára nagyon fontos a harmonikus magánélet. A biztonságot adó családi környezetet nagyon tudják szeretni, és megbecsülik. Egy Supporter ember számára sosem a munka lesz a legfontosabb, a családot a hivatás sosem szoríthatja háttérbe. Ők azok, akik az iskola megnyitójára, az anyuka betegségének idejére biztosan szabadságot fognak kérni, olykor követelni, és ha ebben a munkáltató nem partner, akkor szakításig is fajulhat a háború.

A Supporterek lassúak. Vonatkozik ez az információk átlagosnál lassabb feldolgozására is, amely miatt a munkavégzés sebessége náluk jóval alacsonyabb, ezzel pedig sokszor őrületbe kergetik nem Supporter főnökeiket, munkatársaikat. Lojálisak. A lojalitás bizonyos időtávon belül több személyiségtípus tulajdonsága is lehet, de csak a Supporter személyről lehet elmondani azt, hogy munkaadóik mellett a végsőkig kitartanak, jóban-rosszban. Éppen ezért a Supporter típusra minden területen a hosszú távú gondolkodás jellemző. A társukat is általában egy életre keresik, ők az autójukat sem cserélik le 5 évente, és ha egyszer megragadtak egy munkahelyen, akkor onnan nagyon nehéz kirobbantani őket.

Számukra a pénz a legkevésbé befolyásoló tényező. Vásárlásaiknál a drágább, exkluzívabb dolgok nem jutnak fontos szerephez. A pénz csak arra kell, hogy a családdal, szeretteivel minél boldogabban tudjon élni. Viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy egy, a gyermekének iskoláztatásáért hajtó Supporter dolgozónál nincs pénzéhesebb, motiváltabb ember. A Supporter emberek saját céljaikért nem, viszont szeretteik szebb jövőjéért minden tartalék energiájukat képesek mozgósítani. Ezt a munkáltatók általában ki is használják.

Vagyis a Supporter típus egy kiegyensúlyozott, az üzleti életben nélkülözhetetlen karakter. Éppen ezért sajnálatos, amikor olyan irányba próbálnak elmozdulni, ami egy ilyen típus számára nem igazán opció, és ehhez bizonyos tulajdonságokat magukra aggatnak. Az álarc viselésének mindig drasztikus pszichés következményei vannak. A magánéletük tönkremegy, és mivel a biztos háttér megszűnik, ezért előbb-utóbb a munkában sem tudnak megfelelő teljesítményt letenni az asztalra.

A Supporter típus egyértelműen „követő” jellegű. Számára rendkívül fontos, hogy általában az emberek hogyan vélekednek egy adott dologról. Természetes, hogy leginkább a diktáló, Uralkodó típust követik mindennapjaikban. És nem csoda, hogy az álarc, amit legtöbbször magukra erőltetnek, az bizony az Uralkodó típus tulajdonoságait kívánja megformálni, hiszen őket tartják a megfelelő mintának. A követő jelleg magában hordozza a kellő befolyásolhatóságot is. A Supporter ugyanis a legkönnyebben befolyásolható típus. Egy határozott fellépéssel azonnal el lehet téríteni egy másik irányba, még akkor is, ha azzal az úttal egyébként a Supportereknél szükséges gondolkodás után nem is ért egyet. Általában behunyt szemmel képesek követni az Uralkodó társaikat, legalábbis rövid távon. Aztán persze rovancsot tartanak, értékelik az eredményeket. De mivel e típus egyértelműen emóciók által vezérelt, sokszor még a makacs tények sem győzik meg arról, hogy váltani kellene.

A Supporter típus hajlik a pesszimizmusra. Mindenben kételkedik, főként, ha az a valami új dolgot tartogat számukra. Nagyon fontos számukra a biztonság, és ha ezt veszélyben látják, akkor egyre agresszívabbá válnak. Ezt a reakciót sokan keverik az üzleti életben az Uralkodó típusnál tárgyalt határozott fellépéssel. Amikor egy olyan Supporter típussal tárgyalnak, aki „fél”, bizony felfedezhetünk az Uralkodó típusra utaló elemeket a kommunikációban. De azért a különbség kézzel fogható egy kis tapasztalattal az ember mögött.

Az Expert személyiségtípus alaptulajdonságai

Egyenes vonalú kommunikáció, Elemző képesség, Fejlődés orientáció, Erős igazságérzet, Introvertáltság, Kiszámíthatóság, Kritikus fellépés, Logikus gondolkodás, Erős önkritika, Maximalizmus, Őszinteség, Precizitás, Rendezettség, Rendszerszemlélet, Szakmaiság

Az Expert személyiségtípus általános jellemzése

Elérkeztünk a sorrendben utolsó, az eddigi kutatásaink, elemzéseink alapján legritkábbnak mondható személyiségtípushoz. Ha az Expert típusról kell beszélni, akkor általában mind a pozitív, mind a negatív tulajdonságok terén „leg”-ekben fogalmazhatunk.

Az Expert típus egész életében tökéletességre, precizitásra törekszik. Alapvető életcélja a dolgok abszolút rendezettsége. Ezzel a tökéletességmániával nagyon könnyen kiborítja saját környezetét, hiszen nemcsak magától, másoktól is elvárja az efféle teljesítményt. Ha tökéletlenséget fedez fel saját környezetében – akár önmagánál, akár ismerőseinél – azt szóvá teszi, méghozzá groteszk, kekec, kötekedő módon. Éppen ezért e típus képviselői nem tartoznak a közkedvelt figurák közé. Kinek van szüksége az állandó, karaktertől függően gyengén vagy erősen érces megjegyzésekre? Ők azok, akik biztosan ki fognak javítani minden nyelvtani vagy fogalmazási hibát, akár egy baráti társaságban is. Megkérdőjeleznek mindent, ami nem tényeken, logikai következtetéseken alapszik. És bizony elutasítják az emóciókat is, hiszen azt felesleges körítésnek tartják, amely elhomályosítja az emberek gondolkodását.

Az egész életük az információk gyűjtéséről, rendezéséről, elemzéséről szól. Szakbarbárokként leteszik a voksukat egy adott terület mellett, és hihetetlen energiát fordítanak arra, hogy abban az „egy valamiben” tökéletesek legyenek. Semmiképpen sem polihisztorok, és ezt a hozzáállást el is utasítják. Nagyon fontosnak tartják, hogy az ember a saját szakmájában megkérdőjelezhetetlen tudással rendelkezzen. Ami talán még ennél is fontosabb, hogy csak olyan témában nyilatkoznak, amire teljeskörű rálátásuk van, tehát elsősorban saját szakmájukon belül fogalmaznak véleményt. Igencsak zokon veszik, ha a többi ember nem így viselkedik, márpedig kiindulva az személyiségtípusok szerinti megoszlásokból, általában nem így működnek a többiek. Az ilyen szituációkból aztán vérre menő konfliktusok alakulhatnak ki, mind a magánéletben, mind a munkahelyen.

Ők azok, akiknek a hierarchikus „mondvacsinált” pozíciók semmit sem jelentenek. Náluk az „aki jobb szakember, az a király” elmélet működik. Éppen ezért akár saját főnökükkel, családtagjaikkal is kegyetlenül nyersek és őszinték, amit valljuk be, sokan igen nehezen viselünk el.

Számukra kizárólag számok és tények léteznek. Bármilyen megállapítást is tesznek, azt mindig logikusan felépített tények halmazára alapozzák, és ugyanezt a mentalitást tudják csak elfogadni a környezetüktől is. Általában igen otthonosan mozognak a számok világában. Nem véletlen, hogy az „előfordulásuk” leginkább az IT és a pénzügy területén jellemző. Nem törekednek pozícióba kerülésre, náluk a karrier a szakmai tudásban való fejlődést jelenti.

Egy Expert ember a magánéletben és az üzleti világban egyaránt irritáló jelenség tud lenni. Állandó megjegyzéseivel, mások állításának lenyomozásával, a dolgok felszínre hozásával sok embert mar el maga mellől. Nem véletlen, hogy egy ilyen típusú embernek kevés barátja, vele jó kapcsolatot ápoló kollégája van, de ő így érzi jól magát. Viszont az is jellemző, hogy az Expert kapcsolatok sokkal mélyebbek, őszintébbek, mint bármely más személyiségtípus kontaktja.

Az Expert típus introvertált életet él. Szabadidejét nagyon jól eltölti saját társaságában. Általában egyedül végezhető hobbija van, mely gyakran szorosan kapcsolódik munkájához. Nem választja külön magánéletét hivatásától, hiszen saját hivatása eleve szórakoztatja, azért választotta eleve életcélként magának. Órákat, napokat el tud tölteni egy-egy új információ feldolgozásával, elemzésével.

Mivel tökéletesen felépített világban gondolkozik, számára az újdonság, egy új kapcsolat, egy új szolgáltatás, bármi, ami nem ismert egy új, igen masszív feladatot jelent. Nem utasítja el, mint Supporter társai, de nem is szereti, és önmagától biztosan nem változtat a kemény munkával felépített rendszeren. Megvannak a szokásai, amelyekhez mereven ragaszkodik. Ha egyszer bevált egy élelmiszerbolt, akkor mindig ugyanoda megy. Ha egyszer bevált egy brand, akkor mindig azt fogja venni, és ők azok, akiknél akár 10 ugyanolyan inget, ugyanolyan színben lehet látni a szekrényben. Ha valami egyszer bebizonyította tökéletességét, akkor azon vétek lenne változtatni.

Az Expert típus állandóan képzi, informálja magát. Viszont sosem érez jóllakottságot. Sosem mondja több személyiségtípus társával szemben, hogy most már mindent tud egy adott témáról. Ez egyfajta örök elégedetlenséget szül bennük, és ha ezt nem tudják kezelni akkor nem túl boldog élet vár rájuk.

A legfontosabb tulajdonságuk, amit az üzleti életben természetesen igen nagyra értékelnek, hogy olyan szakmai tudásra tudnak szert tenni, ami nélkülözhetetlenné teszi őket bizonyos szituációkban. A 2008-as gazdasági válság nagyon jól rámutatott e típus kiemelt jelentőségére, hiszen az amúgy kellemetlen embereket kénytelenek voltak még így érzelemmentesen is elfogadni, hiszen ők jelentették a valódi kiutat a válságból. Szakmai tudások képes volt tovább lendíteni az adott céget, hogy az újrarendezett piacokon érdemben vegyék fel a versenyt az új piaci pozíciókért.

Az Expert ember tudatos. Ha valami vagy valaki érdekli, akkor állandóan kérdez, válaszokat gyűjt és értékel, visszajelzi a visszásságokat. Ez nagyon nehézkessé teszi új kapcsolatok kialakítását az életében. Alapvetően bizalmatlan típus, és amíg általában tapasztalati alapon meg nem győződik valamiről, addig nem is tudja elfogadni. Üzleti életben ez az attitűd komoly gondokat okoz, hiszen a nekik történő értékesítés igen nehézkesen megy.

E típus képviselői merevek, határozott arcvonásúak, általában külsőre is komolyabbnak is tűnnek, mint társaik. Nem is nagyon szeretik a „csak azért is legyen jókedved” hozzáállást. Általában pesszimisták, nem törekednek arra, hogy mindig az élet napos oldalán álljanak. Számukra az ismert, tényszerű felhős környezet is megfelelő. Mivel logikusan gondolkoznak, nagyon nehezen viselik mások értetlenségét. Az ilyen szituációkban először éles hangon bírálnak, majd legyintve tovább állnak, akár vérig sértve ezzel a másik felet. De ez különösebben nem kedvetleníti el őket, hiszen az értetlen emberrel semminemű kapcsolatot nem akarnak sem kialakítani, pláne nem fenntartani.

A pontosság számukra szent dolog. És ezt mástól is elvárják, minden körülmények között. Egy baráti találkozóról öt percnél többet késni, és már az öt perc is eléggé necces, az a teljes tiszteletlenség jele. És ennek rendszerint hangot is adnak, nem feltétlenül barátságos módon. Persze néha saját csapdájukba esnek, hiszen valóban vannak kiszámíthatatlan körülmények, bár ha egy Expert vezető késik egy találkozóról, akkor annak biztosan nagyon komoly oka van.

Ruler

A RULER személyiségtípus alaptulajdonságai

Arrogancia, Bátorság, Befektetés orientáltság, Dominancia, Gyors reakcióképesség, Hatalomra törekvés, Határozott és gyors döntéshozatal, Irányítási képesség, Karrier fókusz, Konfrontáció felvállalása, Menedzselési képesség, Pénzszerzés orientáltság, Problémamegoldási képesség, Profitszemlélet, Státuszorientáltság

A RULER személyiségtípus általános jellemzői

A pszichológiai rendszerek puhábban közelítik meg a típusok értelmezését, nem alkalmaznak teljesen egyértelmű elnevezéseket, nehogy az bántóan hasson bárkire is. A RISE elméletében ezeknek a tiszteletköröknek nincs sok értelme, hiszen egyrészt egy Ruler típusú ember sosem érez problémának egy erős elnevezést, másrészt a többi személyiségtípus a megnevezéstől függetlenül nem szimpatizál e típussal. Viszont a beazonosítás során nagyon sokat jelent, hogy ezzel az elnevezéssel azonnal társítani tudjuk azt a képet, amit majd személyesen tapasztalunk. Tehát szem előtt tartva az eredményességet, maradjunk csak ennél az elnevezésnél, és ne próbáljuk „domináns” vagy „vezető” álarc mögé bújtatni e típus képviselőit. A központi elem ugyanis életükben, hogy uralni akarnak helyzeteket, uralkodni akarnak mások felett, társaik fölé akarnak kerekedni. Ráadásul mindezt nem valamely magasztos céltól vezérelve teszik, hanem egyszerűen az uralkodás szépsége miatt, saját céljaik eléréséhez. A RISE számára egy-egy személyiségtípus nem jó vagy rossz, csupán egy pszichés adottság, így azokat sem negatívan, sem pozitívan nem szabad megítélni. Mindegyik típusnak vannak előnyei, hátrányai, és persze minden személyiségtípus adottságainak kiélésének vagy épp ki nem élésének lehetősége az adott személy kezében van!

A Ruler típus határozott, az esetek többségében a legjobb vezetői képeségekkel rendelkezik. Képes elérni, hogy kövessék őt társai, képes hatalmat építeni és gyakorolni. Azt ne feledjük, hogy fókuszban mindig a hatalom és az egyéni érdek, valamint ezek érvényesítése áll. A Ruler típus nagy távlatokban gondolkozik, látja az ún. „big picture”-t. Van jövőképe, konkrét elérendő célja, és a körülötte lévő embereket is képes megmozdítani e célok irányába. Igen karakteres személyek. Ők azok, akik, ha belépnek egy helységbe, akkor „ott is vannak” – ahogy mondani szokás. Az esetek többségében a többi személyiségtípushoz képest erőszakosabb jellemmel bírnak, hiszen céljaikat tűzön-vízen keresztül el akarják érni, ezért képesek „bárkit” felhasználni. Az emberek „használata” természetes dolognak tűnik az ő világukban. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszik emberszámba a többi személyiségtípust, bár ez sem áll távol tőlük, sokkal inkább jellemző, hogy csak addig gondolkodnak valakiben, amíg az céljaikat segítheti, a közös érdekek mentén működnek együtt. A cél elérése után, amikor az adott emberrel való kapcsolattartásnak már nincsen kézzel fogható haszna, tovább állnak, emocionális probléma nélkül. Persze ezt az attitűdöt teljesen másként láthatjuk az életben egy 100-as vagy épp egy 150-es IQ szinttel rendelkező Ruler típus esetében, viszont így vagy úgy, de ugyan arról a célról beszélünk, csak utóbbinál kellemesebb köntösbe bújtatva. Ezért is szoktak úgy fogalmazni, hogy a hosszú távon érvényesülni akaró, jó vezetőnek biztosan kell Ruler típust és az ennek megfelelő szintű kiéléséhez szükséges intelligencia szintet hordoznia személyiségében.

Alapvető hibájuk általában önzőségükből, túlzott magabiztosságukból fakad. Leggyakoribb buktatója ennek a személyiségtípusnak a felületesség, a dolgok nem megfelelő mélységben történő elemzése, és az ebből adódó pofonok kezelésének hiánya. A Ruler típus általában nem tanul saját hibájából, másokéra meg oda sem figyel, ezért sokszor mennek fejjel a falnak, kell egy bizonyos életkor mire megérik bennük az „előbb gondolkodok, mielőtt nekirontok falat törni” attitűd. De ha ezen a fejlődési mechanizmuson átesnek, akkor szinte nélkülözhetetlen vezetőkké tudnak válni egy szervezeten belül.

A Ruler típus az eredményekben, az eredményességben hisz. És ezt nagyon egyszerűen, kézzel fogható, leírható, kimutatható számokban akarja látni. Ezért is könnyű velük az üzleti életben szót érteni. Nem sok helye van az emóciónak az életükben, a pénz beszél alapon járnak el. Az egész életük arról szól, hogy saját eredményességüket elsőként saját maguknak akarják bizonyítani, majd azonnal illik megmutatni azt a külvilágnak is. Persze ez utóbbit mindig kicsit fényesebbre kell csiszolni, hiszen a self marketing igen jól működik náluk, mégiscsak uralni akarják környezetüket. A siker jelképei, a siker azonnal leolvasható elemei nagyon fontosak számukra, és ha valaki szót akar velük érteni, a fülüket ki akarja nyitni egyéb mondanivalókra, akkor azt a bizonyos tiszteletkört le kell róni. A hiúság állítólag csúnya tulajdonság, talán ezért nem is verik nagy dobra ennek meglétét. De ha Ruler típussal állunk szemben, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a hiúság valamely fokozatát meg fogjuk találni bennük.

Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az emberi kapcsolatok ápolására, hosszú távú fenntartására szinte képtelenek, vagy csak hatalmas energiákat megmozgatva tudják menedzselni ezt a vonalat az életükben. Erre persze lehet következtetni, hiszen ha valakinek alapból nem fontosak az emberek, nagyon nehezen tudja megjátszani az ellenkezőjét. Ezért is jellemző a Ruler típusra az üzletben és a magánéletben is, hogy felépít valamit, gyorsabban, mint más típus képviselői, viszont ugyanolyan gyorsasággal képes  tönkretenni is azt. Ezért aztán egy állandó építő-pusztító hullámokból áll az életük.

Számukra a legfontosabb az életben kiharcolt státusz felmutatása, annak különböző imázs elemekkel történő közvetítése a külvilág felé. Ezért a státuszért igen nagy áldozatokra képesek, sokszor önmagukkal is meghasonlanak, családi életüket is tönkreteszik, és akár biztosnak látszó munkahelyeiket is lerombolják. Persze ebben az esetben is fontos hangsúlyozni az intelligencia szint kiemelt jelentőségét, hiszen azt, hogy egy Ruler típus mit, mikor és milyen lendülettel csinál, nagyban meghatározza.

Individual

Az Individual személyiségtípus alaptulajdonságai

Egyediség iránti igény, Felületesség, Fókuszba kerülés vágya (szereplés), Kaotikusság, Kitűnni vágyás, Kommunikációs készség, Kreativitás (új dolgok teremtése), Mások meggyőzésének készsége, Motiváló képesség, Népszerűség iránti igény, Önzőség, Hajlandóság a pénzköltésre, Újdonság iránti fogékonyság, Vakmerőség, Változás iránti igény

Az Individual személyiségtípus általános jellemzői

Az Individual típus egy állandó mozgásban, változásban lévő karakter. Számára az újdonság, az ismeretlen adja az életető erőt. Számára minden, ami megszokott és rutinszerű, az rossz! Mindegy, hogy egy bevált rendszer, ötlet, bármi működik, hozza az üzleti elvárásokat, ha az Individual megunja azt – márpedig hamar ráun bármire –, akkor annak mennie kell. Az újdonságért hatalmas kockázatokat is képesek felvállalni. Nem minden esetben átgondolt kockázatvállalás ez, inkább ad-hoc, hangulati ingadozásból meghozott döntések sora.

Kellemes társasági emberként tartják számon e típus képviselőit. Ez az oka annak, hogy számszerűségében is nagyobb a társaságuk az átlagosnál. Szeretik a nagy bulikat, persze kortól függően lehet ez egy házi összejövetel vagy egy több tízezer fős techno parti is. A lényeg, hogy sokan legyenek. Legyen sok ismerős, és legyen lehetőség új kontaktok építésére is. Extrovertált típusról van szó. Nagyon sokat kommunikál, sokszor vég nélkül. Ők azok, akikkel nem lehet unatkozni, velük mindig történik valami. Elindulunk hátizsákkal a világnak, aztán majd kikötünk valahol, minek tervezni? Merthogy a tervezettség a haláluk! Utálják a kőbe vésett szabályokat, hiszen az másra nem jó, csak egyéniségük bekorlátozására, aminél rosszabb nem történhet egy Individual emberrel.

Az összes típust túlszárnyalják kreativitásban, újítási szándékban. Ez egy jelentős előnyük a munkában. Karaktertől függően ezek az új ötletek aztán lehetnek nagyon gyakorlatiasak, de lehetnek a valóságtól teljesen elrugaszkodottak is. Rengeteg művész kerül ki e típusból. Akár színészekről, akár képzőművészekről beszélünk, a valóban új alkotások terén messze listavezetők. Pont ezért mondhatjuk, hogy több szektorban is elengedhetetlen az Individual típus jelenléte.

Nagy hátrányuk a rendezetlenség, a szervezetlenség. Alapjában véve káosz van körülöttük. Igaz ez a környezetükre, de bármilyen dologra, ami körbe veszi őket. Ez komoly gondokat okoz számukra, hiszen olykor nagyon fontos részletek, iratok, adatok vesznek el a kezelésükben lévő területről. A határidők betartásában sem jeleskednek, hiszen a napsütés vagy egy szivárvány az égen mindig fontosabb, mint a főnök által megadott időpont betartása.

Csak az élet napos oldalát kedvelik. Egy esetleges stresszhelyzet esetén viszont nagyon magukba tudnak fordulni. És mivel alapvetően jókedvűek, ez azonnal szemet szúr a környezetüknek. A váratlan helyzetekre mindig pozitívan reagálnak, még ha az adott szituáció semmi jóval nem is kecsegtet. Töretlen – néha tudatlan optimizmussal – próbálnak túllendülni az első nehézségeken. Ez az esetek többségében az üzleti életben hatásos is, hiszen egy jövőbeni magasztos célban való elbizonytalanodást az Individual vezető nagyon hatásosan tud kezelni a kollégáknál. A gond akkor van, ha az adott üzleti probléma szakmai kihívást jelent, hiszen a kezdeti „lépjünk túl örömködve a gondokon” hangulat elmélyülhet, mivel a valódi megoldást általában a tervezés, elemzés hiányában nem tudják letenni az asztalra. Nagyon látványos volt e típus „bukása” a 2008-ban elindult gazdasági válságot követő egy-két évben. Az optimizmus nem oldotta meg a jelentős bevétel, illetve profit visszaeséseket sem, így ezek a típusú vezetők hamar kikerültek a pozícióikból.

Az Individual típus megítélése országonként jelentősen eltér egymástól. Mivel egy abszolút egyediségre, saját egyéniségének kifejezésére nagyon nagy hangsúlyt fektető emberről beszélünk, ezért csak olyan környezet felel meg számára, ahol ezt általánosan elismerik. Az igazi világuk Európán belül, annak is a déli részén van. Franciaország, Spanyolország, Olaszország tökéletesen elfogadja, és szereti az Individual típust. Ahogy észak felé haladunk, a megítélésük – egy arrafelé kialakult Expert világban – már kétes.

Nagyon érdekes tapasztalat, hogy 10-ből 7-szer az Individual típus, valahogy érezve saját gyengeségét, a típusának kétes megítélését, pénzügyi területre erőltette magát. Főkönyvelők, pénzügyi vezetők lettek belőlük, ráadásul nem kis cégeknél. Fontos is a vezetői pozíció számukra, hiszen önállóan, hosszútávon, precíz munkát nem tudnak végezni, vagyis egy szimpla könyvelői pozícióban egy idő után kiderül a turpisság. Vezetőként azonban nagyon jól el tudják adni magukat. Mivel befolyásolás orientáltak, meg tudják győzni főnökeiket arról, hogy itt csak akkor mennek rendben a dolgok, ha ők jelen vannak. Aztán nagyon vigyáznak arra, hogy sose legyen olyan hosszabb időszak, amikor ők nincsenek a cégnél, nehogy rájöjjön bárki is, hogy minden működik nélkülük is. Egy ellentétes pólusú személyiségtípus álarcának viselése nagyon fárasztó, amely aztán rányomja a bélyegét a magánéletre is. Éppen ezért egy Individual embernél nagy hangsúlyt kell fektetni a hozzá illő munkakör, gazdasági terület megtalálására, ahol mozoghat, ötletelhet, újíthat, változhat, változtathat. E típushoz tartozó embereknél van talán a legnagyobb jelentősége a jó karriercél megválasztásának.

Még egy fontos tulajdonsága van ennek a személyiségtípusnak: az állandó fókuszba kerülési vágy, amely könnyen alakul át mániákus szereplési kényszerré. A magánéletben ez a társaság legviccesebb, legbulisabb, legszórakoztatóbb tagja pozíció megszerzéséig terjed. Ha van egy összejövetel, akár csak pár barátról is van szó, az igazi Individualnak csinálnia kell valamit, amivel felhívja magára a figyelmet. Ennek a szereplési vágynak csak a kimagasló intelligencia tud határt szabni, de az is nagyon nehezen. A rendezvényeken, konferenciákon való tündöklés, a partik, a fogadások… ez az ő világuk. Éppen ezért más személyiségtípusok általi megítélésük igen változó. Van, aki irigyli őket nyitottságukért, és van, akinek a hideg futkos a hátán tőlük. De ez is része az Individual létnek, és ezt ők imádják!

Az Individual típusú ember központi ideológiája könnyen összefoglalható: egyedi, speciális akarok lenni, legalábbis annak akarom mutatni magam! Ez az elv végigkíséri a különböző beazonosítási formák egészét, és alapjaiban határozza meg az Individual személyiségtípus életét. Karakterük erősségénél fogva van képességük ennek az egyediségnek a kiélésére. Ha azonban egy Individual típus nem rendelkezik valóban speciális tulajdonságokkal, akkor az élete nem lesz boldog, hiszen nem kapja meg azt a figyelmet, amire vágyik.

Supporter

A Supporter személyiségtípus alaptulajdonságai

Behódolási hajlandóság, Családközpontúság, Csapatszellem, Empátia készsége, Kitartás, Követő jelleg, Lassúság, Lelkiismeretes munkavégzés, Lojalitás, Megbízhatóság, Megfelelni akarás, Megfontoltság, Monotonitás tűrés, Stabilitás iránti igény, Szorgalom

A Supporter személyiségtípus általános jellemzése

A leginkább vitatott, olykor a legnehezebben felismerhető karakterről beszélünk, amelyet bizonyos korszakonként teljesen félreértelmeznek, sokszor lenéznek, nem becsülnek. A Supporterek érdekérvényesítő képessége nagyon gyenge, így életük során leginkább ők hordanak álarcot ahhoz, hogy ne nyomják el őket. Innen táplálkozik a Supporter emberek alapvető problémája: a kisebbségi komplexus és az önbecsülés hiánya. Még akkor is, ha erre semmilyen valódi okuk nincsen!

Azt kijelenthetjük, hogy vezetőnek, cégtulajdonosnak ezt a típust el sem tudták képzelni hosszú-hosszú éveken keresztül a dinamikus gazdaságokban, hiszen egy vezető az asztalra csap, érvényesíti akaratát minden körülmények között, és bizony ebben a Supporterek a leggyengébbek. Így hát elemzések, beazonosítási gyakorlatok során – bár alapvetően 4 fő személyiségtípust különböztetünk meg – külön felhívjuk a figyelmet egy ötödik típusra is, amely a Supporterből alakult ki az elmúlt évtizedek feszített üzleti tempójának köszönhetően. Ez pedig a „Ruler típussá módosult Supporter”.

A Supporter típus az, aki leginkább alkalmazza az álarc által nyújtott biztonságot. Az álarc viselését olyan profi szintig tudják elsajátítani, hogy a gyanútlan tárgyalópartner, magánéleti társ akár évekig is tévhitben él velük kapcsolatban. Az állandó külső viszonyoknak megfelelni akarás olyan erős e típusban, főként, ha munkájában reggeltől-estig kell játszania kemény szerepét, hogy előbb-utóbb már a valódi önértékelését is elveszíti. Olyan tulajdonságokat is képes sajátjának tekinteni, amelyeket csupán látott, megtanult és megpróbál alkalmazni. Az álarc rövid távon való viselése egy stresszhelyzetet okoz a Supporternek, nem érzi jól magát a bőrében. Hosszútávon azonban mindez már az eredeti személyiségének kisebb-nagyobb torzulását is okozhatja, amelyben az önértékelés elvész. Általában vezető beosztású Supporter embereknél alakul ki ez az előbb említett 5. személyiségtípus, hiszen ők azok, akiknek igen hosszú távon, állandó jelleggel kell szerepet játszaniuk az életben maradáshoz.

Teljesen téves egyébként a Supporter típussal szemben kialakult társadalmi beidegződés. Ha megnézzük a családi vállalkozásokból kialakult, ma már világhírnévnek is örvendő nemzetközi cégeket, igen nagy számban találunk közöttük Supporter tulajdonost. Azt ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy bár a Supporter típus lassabban reagál a külső hatásokra, nem tudja akaratát olyan könnyen érvényesíteni, mint más személyiségtípusbéli társai, de van valami, amihez csak ő ért: egyben tud tartani emberekből álló szervezeteket, társaságokat! Azt már nem kell magyaráznom, hogy ez a tulajdonság mennyire esszenciális, ha egy vállalkozás hosszú távra tervez.

A Supporter típusú ember alapjában véve introvertált, a külső hatásokra lassan, nagyon megfontoltan reagáló típus. Ahogy a megnevezése is mutatja, céljait az emberek segítéségével, az embereken keresztül, az emberekkel együtt éri el. Nem keverendő azonban az elnevezés az „emberséges” kifejezéssel, hiszen karakter függő, hogy egy Supporter típus mennyire emberséges valójában. Szociálisan nagyon érzékenyek, empatikusak, megértik a körülöttük lévő embereket. Ez segíti őket ahhoz, hogy jól tájékozottak legyenek, a legfontosabb információkat kellő rutinnal szállítják.

Legfőbb mottójuk: csak semmi se változzon, minden úgy jó, ahogy van, ahogy azt már megszoktuk! Ezt az elvet a végsőkig követik. Számukra az újdonság, az ismeretlen hihetetlen veszélyeket hordoz magában. Nagyon nehezen szokják meg az új dolgokat, legyen szó egy új környezetről, egy autóról vagy bármi másról. Ha viszont magukénak éreznek valamit, többet nem is akarnak lemondani arról. Még ha az már terhes, funkciójában nem is használható, ők meggyógyítják annyira, hogy meg tudják tartani. A napi rutinok biztonságot adnak számukra. Ami már bevált, az a legjobb, ne keressünk új megoldásokat! Éppen ezért egy cég stabilizációjának kialakításában jelentős szerepük van, ugyanakkor ők a fejlődés legfőbb ellenségei is.

A Supporter típus számára nagyon fontos a harmonikus magánélet. A biztonságot adó családi környezetet nagyon tudják szeretni, és megbecsülik. Egy Supporter ember számára sosem a munka lesz a legfontosabb, a családot a hivatás sosem szoríthatja háttérbe. Ők azok, akik az iskola megnyitójára, az anyuka betegségének idejére biztosan szabadságot fognak kérni, olykor követelni, és ha ebben a munkáltató nem partner, akkor szakításig is fajulhat a háború.

A Supporterek lassúak. Vonatkozik ez az információk átlagosnál lassabb feldolgozására is, amely miatt a munkavégzés sebessége náluk jóval alacsonyabb, ezzel pedig sokszor őrületbe kergetik nem Supporter főnökeiket, munkatársaikat. Lojálisak. A lojalitás bizonyos időtávon belül több személyiségtípus tulajdonsága is lehet, de csak a Supporter személyről lehet elmondani azt, hogy munkaadóik mellett a végsőkig kitartanak, jóban-rosszban. Éppen ezért a Supporter típusra minden területen a hosszú távú gondolkodás jellemző. A társukat is általában egy életre keresik, ők az autójukat sem cserélik le 5 évente, és ha egyszer megragadtak egy munkahelyen, akkor onnan nagyon nehéz kirobbantani őket.

Számukra a pénz a legkevésbé befolyásoló tényező. Vásárlásaiknál a drágább, exkluzívabb dolgok nem jutnak fontos szerephez. A pénz csak arra kell, hogy a családdal, szeretteivel minél boldogabban tudjon élni. Viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy egy, a gyermekének iskoláztatásáért hajtó Supporter dolgozónál nincs pénzéhesebb, motiváltabb ember. A Supporter emberek saját céljaikért nem, viszont szeretteik szebb jövőjéért minden tartalék energiájukat képesek mozgósítani. Ezt a munkáltatók általában ki is használják.

Vagyis a Supporter típus egy kiegyensúlyozott, az üzleti életben nélkülözhetetlen karakter. Éppen ezért sajnálatos, amikor olyan irányba próbálnak elmozdulni, ami egy ilyen típus számára nem igazán opció, és ehhez bizonyos tulajdonságokat magukra aggatnak. Az álarc viselésének mindig drasztikus pszichés következményei vannak. A magánéletük tönkremegy, és mivel a biztos háttér megszűnik, ezért előbb-utóbb a munkában sem tudnak megfelelő teljesítményt letenni az asztalra.

A Supporter típus egyértelműen „követő” jellegű. Számára rendkívül fontos, hogy általában az emberek hogyan vélekednek egy adott dologról. Természetes, hogy leginkább a diktáló, Uralkodó típust követik mindennapjaikban. És nem csoda, hogy az álarc, amit legtöbbször magukra erőltetnek, az bizony az Uralkodó típus tulajdonoságait kívánja megformálni, hiszen őket tartják a megfelelő mintának. A követő jelleg magában hordozza a kellő befolyásolhatóságot is. A Supporter ugyanis a legkönnyebben befolyásolható típus. Egy határozott fellépéssel azonnal el lehet téríteni egy másik irányba, még akkor is, ha azzal az úttal egyébként a Supportereknél szükséges gondolkodás után nem is ért egyet. Általában behunyt szemmel képesek követni az Uralkodó társaikat, legalábbis rövid távon. Aztán persze rovancsot tartanak, értékelik az eredményeket. De mivel e típus egyértelműen emóciók által vezérelt, sokszor még a makacs tények sem győzik meg arról, hogy váltani kellene.

A Supporter típus hajlik a pesszimizmusra. Mindenben kételkedik, főként, ha az a valami új dolgot tartogat számukra. Nagyon fontos számukra a biztonság, és ha ezt veszélyben látják, akkor egyre agresszívabbá válnak. Ezt a reakciót sokan keverik az üzleti életben az Uralkodó típusnál tárgyalt határozott fellépéssel. Amikor egy olyan Supporter típussal tárgyalnak, aki „fél”, bizony felfedezhetünk az Uralkodó típusra utaló elemeket a kommunikációban. De azért a különbség kézzel fogható egy kis tapasztalattal az ember mögött.

expert

Az Expert személyiségtípus alaptulajdonságai

Egyenes vonalú kommunikáció, Elemző képesség, Fejlődés orientáció, Erős igazságérzet, Introvertáltság, Kiszámíthatóság, Kritikus fellépés, Logikus gondolkodás, Erős önkritika, Maximalizmus, Őszinteség, Precizitás, Rendezettség, Rendszerszemlélet, Szakmaiság

Az Expert személyiségtípus általános jellemzése

Elérkeztünk a sorrendben utolsó, az eddigi kutatásaink, elemzéseink alapján legritkábbnak mondható személyiségtípushoz. Ha az Expert típusról kell beszélni, akkor általában mind a pozitív, mind a negatív tulajdonságok terén „leg”-ekben fogalmazhatunk.

Az Expert típus egész életében tökéletességre, precizitásra törekszik. Alapvető életcélja a dolgok abszolút rendezettsége. Ezzel a tökéletességmániával nagyon könnyen kiborítja saját környezetét, hiszen nemcsak magától, másoktól is elvárja az efféle teljesítményt. Ha tökéletlenséget fedez fel saját környezetében – akár önmagánál, akár ismerőseinél – azt szóvá teszi, méghozzá groteszk, kekec, kötekedő módon. Éppen ezért e típus képviselői nem tartoznak a közkedvelt figurák közé. Kinek van szüksége az állandó, karaktertől függően gyengén vagy erősen érces megjegyzésekre? Ők azok, akik biztosan ki fognak javítani minden nyelvtani vagy fogalmazási hibát, akár egy baráti társaságban is. Megkérdőjeleznek mindent, ami nem tényeken, logikai következtetéseken alapszik. És bizony elutasítják az emóciókat is, hiszen azt felesleges körítésnek tartják, amely elhomályosítja az emberek gondolkodását.

Az egész életük az információk gyűjtéséről, rendezéséről, elemzéséről szól. Szakbarbárokként leteszik a voksukat egy adott terület mellett, és hihetetlen energiát fordítanak arra, hogy abban az „egy valamiben” tökéletesek legyenek. Semmiképpen sem polihisztorok, és ezt a hozzáállást el is utasítják. Nagyon fontosnak tartják, hogy az ember a saját szakmájában megkérdőjelezhetetlen tudással rendelkezzen. Ami talán még ennél is fontosabb, hogy csak olyan témában nyilatkoznak, amire teljeskörű rálátásuk van, tehát elsősorban saját szakmájukon belül fogalmaznak véleményt. Igencsak zokon veszik, ha a többi ember nem így viselkedik, márpedig kiindulva az személyiségtípusok szerinti megoszlásokból, általában nem így működnek a többiek. Az ilyen szituációkból aztán vérre menő konfliktusok alakulhatnak ki, mind a magánéletben, mind a munkahelyen.

Ők azok, akiknek a hierarchikus „mondvacsinált” pozíciók semmit sem jelentenek. Náluk az „aki jobb szakember, az a király” elmélet működik. Éppen ezért akár saját főnökükkel, családtagjaikkal is kegyetlenül nyersek és őszinték, amit valljuk be, sokan igen nehezen viselünk el.

Számukra kizárólag számok és tények léteznek. Bármilyen megállapítást is tesznek, azt mindig logikusan felépített tények halmazára alapozzák, és ugyanezt a mentalitást tudják csak elfogadni a környezetüktől is. Általában igen otthonosan mozognak a számok világában. Nem véletlen, hogy az „előfordulásuk” leginkább az IT és a pénzügy területén jellemző. Nem törekednek pozícióba kerülésre, náluk a karrier a szakmai tudásban való fejlődést jelenti.

Egy Expert ember a magánéletben és az üzleti világban egyaránt irritáló jelenség tud lenni. Állandó megjegyzéseivel, mások állításának lenyomozásával, a dolgok felszínre hozásával sok embert mar el maga mellől. Nem véletlen, hogy egy ilyen típusú embernek kevés barátja, vele jó kapcsolatot ápoló kollégája van, de ő így érzi jól magát. Viszont az is jellemző, hogy az Expert kapcsolatok sokkal mélyebbek, őszintébbek, mint bármely más személyiségtípus kontaktja.

Az Expert típus introvertált életet él. Szabadidejét nagyon jól eltölti saját társaságában. Általában egyedül végezhető hobbija van, mely gyakran szorosan kapcsolódik munkájához. Nem választja külön magánéletét hivatásától, hiszen saját hivatása eleve szórakoztatja, azért választotta eleve életcélként magának. Órákat, napokat el tud tölteni egy-egy új információ feldolgozásával, elemzésével.

Mivel tökéletesen felépített világban gondolkozik, számára az újdonság, egy új kapcsolat, egy új szolgáltatás, bármi, ami nem ismert egy új, igen masszív feladatot jelent. Nem utasítja el, mint Supporter társai, de nem is szereti, és önmagától biztosan nem változtat a kemény munkával felépített rendszeren. Megvannak a szokásai, amelyekhez mereven ragaszkodik. Ha egyszer bevált egy élelmiszerbolt, akkor mindig ugyanoda megy. Ha egyszer bevált egy brand, akkor mindig azt fogja venni, és ők azok, akiknél akár 10 ugyanolyan inget, ugyanolyan színben lehet látni a szekrényben. Ha valami egyszer bebizonyította tökéletességét, akkor azon vétek lenne változtatni.

Az Expert típus állandóan képzi, informálja magát. Viszont sosem érez jóllakottságot. Sosem mondja több személyiségtípus társával szemben, hogy most már mindent tud egy adott témáról. Ez egyfajta örök elégedetlenséget szül bennük, és ha ezt nem tudják kezelni akkor nem túl boldog élet vár rájuk.

A legfontosabb tulajdonságuk, amit az üzleti életben természetesen igen nagyra értékelnek, hogy olyan szakmai tudásra tudnak szert tenni, ami nélkülözhetetlenné teszi őket bizonyos szituációkban. A 2008-as gazdasági válság nagyon jól rámutatott e típus kiemelt jelentőségére, hiszen az amúgy kellemetlen embereket kénytelenek voltak még így érzelemmentesen is elfogadni, hiszen ők jelentették a valódi kiutat a válságból. Szakmai tudások képes volt tovább lendíteni az adott céget, hogy az újrarendezett piacokon érdemben vegyék fel a versenyt az új piaci pozíciókért.

Az Expert ember tudatos. Ha valami vagy valaki érdekli, akkor állandóan kérdez, válaszokat gyűjt és értékel, visszajelzi a visszásságokat. Ez nagyon nehézkessé teszi új kapcsolatok kialakítását az életében. Alapvetően bizalmatlan típus, és amíg általában tapasztalati alapon meg nem győződik valamiről, addig nem is tudja elfogadni. Üzleti életben ez az attitűd komoly gondokat okoz, hiszen a nekik történő értékesítés igen nehézkesen megy.

E típus képviselői merevek, határozott arcvonásúak, általában külsőre is komolyabbnak is tűnnek, mint társaik. Nem is nagyon szeretik a „csak azért is legyen jókedved” hozzáállást. Általában pesszimisták, nem törekednek arra, hogy mindig az élet napos oldalán álljanak. Számukra az ismert, tényszerű felhős környezet is megfelelő. Mivel logikusan gondolkoznak, nagyon nehezen viselik mások értetlenségét. Az ilyen szituációkban először éles hangon bírálnak, majd legyintve tovább állnak, akár vérig sértve ezzel a másik felet. De ez különösebben nem kedvetleníti el őket, hiszen az értetlen emberrel semminemű kapcsolatot nem akarnak sem kialakítani, pláne nem fenntartani.

A pontosság számukra szent dolog. És ezt mástól is elvárják, minden körülmények között. Egy baráti találkozóról öt percnél többet késni, és már az öt perc is eléggé necces, az a teljes tiszteletlenség jele. És ennek rendszerint hangot is adnak, nem feltétlenül barátságos módon. Persze néha saját csapdájukba esnek, hiszen valóban vannak kiszámíthatatlan körülmények, bár ha egy Expert vezető késik egy találkozóról, akkor annak biztosan nagyon komoly oka van.